Byggnadskredit

Byggnadskredit är ett flexibelt lån och smidigt finansieringsalternativ för dig som ska bygga ut eller nytt.

Använd när du behöver krediten
Amortera först när du är klar
Möjlighet att lägga om till bolån

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

En flexibel kredit för dig som ska bygga nytt eller bygga ut

Ska du bygga om, bygga till eller kanske bygga ett nytt hus? Byggnadskredit är en tillfällig kredit som låter dig ta ut pengarna i den takt du behöver under ett år.

Byggnadskredit är en tillfällig kredit som du använder under tiden du bygger nytt eller gör en större ombyggnad. Du betalar en fast handläggningskostnad och en rörlig ränta för det belopp du använt. När byggnationen är klar, slutbesiktigad och värderad löser vi byggnadskrediten och placerar om den till ett bolån.

Boka in ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med någon av våra licensierade rådgivare för ett alternativ som passar dig.

Kontakta oss

Snabbfakta - om Byggnadskredit

  • Kredittiden är 12 månader.
  • Ränta betalas endast på den del av krediten som du använder.
  • Räntan är rörlig*
  • Amortering sker inte under byggtiden.
  • Du kan ansöka om finansiering upp till 85 procent av förhandsvärderingen som görs inför byggnationen.
  • Pantbrev tas i din villa eller fritidshus som säkerhet.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är din sammanlagda årskostnad (räntor och avgifter) för en byggnadskredit som anges som en årlig ränta på det belopp som motsvarar det beviljade kreditutrymmet. Vid beräkningen av den effektiva räntan tas även hänsyn till din amortering.

Räkneexempel på effektiv ränta för byggnadskredit (per 2020-11-01):
För en byggnadskredit på 1 000 000 kr med en rörlig ränta på f.n. 2,90 % (2020-11-01) blir den effektiva räntan 3,91 %.

Exemplet baseras på att hela kreditbeloppet utnyttjas omedelbart, återbetalningstiden är 12 månader, krediten återbetalas i 12 lika stora delbetalningar genom månatlig automatisk betalning utan aviseringsavgift och serviceavgiften är 5000 kr. Med detta räkneexempel blir det sammanlagda beloppet att betala 1 034 000 kronor, vilket motsvarar 86 167 kronor per månad. Om beräkningen istället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 4,89 % och det sammanlagda beloppet att betala 519 500 kronor, vilket motsvarar 43 292 kronor per månad. Observera att det inte finns något krav på amortering av en byggnadskredit.