Företag i trafiken

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador på svenska företag. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips här nedan.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop får du information om och kan köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Säkerhet i trafiken

Trafiksäkerhet är lönsamt och kunskap skapar trygghet. På Länsförsäkringar arbetar vi aktivt med att förebygga skador. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att minska skador och på så sätt öka företagens lönsamhet och trygghet. Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall samt att åstadkomma en så god trafiksäkerhet som möjligt för sina arbetstagare.

Här nedan kan du läsa mer om yrkestrafik och säkerhet


Trafiksäkerhetsarbete

Ett högt säkerhetstänkande minskar risken för skador på såväl människor och materiel. Motsatsen – ett högt risktagande tär på företagets marginaler och kan leda till stora förluster.

Åkerier

Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. För en anställd som skadas i trafiken innebär händelsen ofta ett stort lidande såväl psykiskt som fysiskt. 

Maskiner

Riskerna att skadas är stora för den som arbetar men anläggningsmaskiner eller i dess omgivning på vägar och gator. Olyckor mellan långsamtgående fordon och personbilar får ofta svåra konsekvenser.

Tjänstebilar

Alla företag med tjänstebilar bör arbeta aktivt för att säkerställa trafiksäkerheten. Att ha en uttalad policy som alla i företaget känner till är en förutsättning för att kunna arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.

Attityd och beteenden i trafiken

Som företagare är det svårt att veta om dina anställda medvetet tar risker, men om du är uppmärksam och ni pratar och diskuterar riskerna med olika beteenden är det möjligt att på så vis minska riskbeteendet.

Se upp för vilt

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor har ökat runt om i landet. Två av tre viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva.

Trötthet i trafiken

Du får aldrig en sista varning innan du somnar vid ratten och kör av vägen. Var därför vaken mot trötthet i trafiken.