Valberedning

 • Linda Svedensten
  E-post: svedensten@hotmail.com
  Född: 1979
  Sysselsättning: Marknadsansvarig
  Mandattid i valberedningen: 2018
 • Morgan Ernstsson
  E-post: morgan@onwest.se
  Född 1963
  Sysselsättning: Egen företagare
  Mandattid i valberedningen: 2018
 • Ulla Lindorin
  E-post: lindorin@telia.com
  Född: 1957
  Sysselsättning: Butikschef
  Mandattid i valberedningen: 2019
 • Jan-Åke Claesson
  E-post: hugo.claesson@humi.se
  Född: 1958
  Sysselsättning: Sektionschef för trafiken Borås Stad
  Mandattid i valberedningen: 2020
 • Jan-Erik Mellberg
  E-post: janerik.mellberg@melhus.se
  Född: 1951
  Sysselsättning: Egen företagare Fastighetsförvaltning
  Mandattid i valberedningen: 2020


Instruktion för valberedning