Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Älvsborgs bolagsordning:

Bolagsordning

Årsredovisning

I årsredovisningen får du en överblick över Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhet under det gångna året.

Årsredovisning 2021

Här hittar du finansiella rapporter från tidigare år

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning. Bolaget följer, i tillämpliga delar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagstyrningsrapport

Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör en redogörelse för företagets ersättningar lämnas i samband med att årsredovisningen fastställs.

Redogörelse för ersättningar

Årsstämma

Årsstämma 2022 för Länsförsäkringar Älvsborg hölls den 29 mars.

Försäkringstagarna representerades på årsstämman av valda fullmäktigeledamöter från respektive region inom Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhetsområde.

Protokoll årsstämma 2022