Bolagsstyrning

Vänern

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Älvsborgs bolagsordning:

Bolagsordning

Årsredovisning

I årsredovisningen får du en överblick över Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhet under det gångna året.

Årsredovisning 2022

Här hittar du finansiella rapporter från tidigare år

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2022

Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör en redogörelse för företagets ersättningar lämnas i samband med att årsredovisningen fastställs.

Redogörelse för ersättningar

Årsstämma

Årsstämma 2023 för Länsförsäkringar Älvsborg hölls den 23 mars.

Protokoll från årsstämman

Försäkringstagarna representerades på årsstämman av valda fullmäktigeledamöter från respektive region inom Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhetsområde.