Försäkring för handel, vård & omsorg
Försäkring för handel, vård & omsorg

Försäkring för handel, vård & omsorg

För små och stora företag som behöver ett grundläggande skydd.

 • Ansvarsförsäkring ingår
 • Anpassad för dig som har en butik, praktik eller handelsverksamhet
 • Snabb kontakt och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer om egendomsförsäkring

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Om en medarbetare stjäl eller förskingrar har du genom förmögenhetsbrottsförsäkringen möjlighet till ersättning för ekonomisk förlust eller skadeståndskrav. 

Om du blir utsatt för personskador eller kränkning genom misshandel eller rån. 

Du har rätt till krisbearbetning och stöd efter exempelvis ett överfall, olycka eller inbrott kopplat till din verksamhet.

MiniMax är ett basskydd när någonting transporteras till eller från ditt företag av någon annan än dig själv.

*MiniMax är ett tillägg till din företagsförsäkring och ingår automatiskt för de allra flesta företagen.

Skydda din verksamhet

Med en företagsförsäkring har du rätt till ersättning om dina saker som tillhör företaget går sönder eller om du drabbas av ett avbrott i verksamheten. Du får också hjälp om du blir skadeståndsskyldig.

För vilket företag passar försäkringen?

Till dig som driver företag inom handel, friskvård och mottagningar eller salonger erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor.

Till exempel för: 

 • varu- och partihandel
 • affär och butiker
 • frisör
 • fotvård
 • friskvård och träning
 • massör
 • läkarmottagning
 • veterinär
 • hunddagis

Du får en försäkring som är anpassad för dig som är butiksinnehavare, driver handelsverksamhet, frisörsalong, har en läkar- eller tandläkarpraktik eller är naprapat – för att nämna några. Här kan du se en översikt av alla våra branschanpassade företagsförsäkringar.

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för affär och handel innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på datorer.

Försäkringen omfattar skador på glas som är över fem kvadratmeter.

Om dina varor som du har i frys eller kyl förstörs genom exempelvis temperaturförändring har du möjlighet till ersättning.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets kompressorer till kyl- och frysanläggningar.

Skyddar vid inbrott i låst monter eller i automat med innehåll.