Organisation och ledning

Organisation och ledning

Som kund är du delägare

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till.

Vart tredje år hålls val till vårt fullmäktige, där du och våra andra kunder i ditt distrikt utser representanter till fullmäktigeförsamlingen, bolagets högsta beslutande organ.

Fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd.

För att öka kontakten inom organisationen och diskutera aktuella frågor träffar fullmäktige både styrelse och bolagets ledning regelbundet.

Fullmäktige

Länsförsäkringar Västerbotten är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets kunder och försäkringstagare. Genom valda representanter, fullmäktige och styrelse, utövar kunderna aktiv påverkan.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Västerbotten. Ledamöterna är lyhörda för kundernas behov och önskemål, och framför dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman som hålls varje år deltar fullmäktige och utövar sitt ägaransvar.

Kontakta din representant

Om du som kund har synpunkter på hur verksamheten bedrivs, eller om du har särskilda önskemål, kan du kontakta någon av fullmäktigerepresentanterna i ditt distrikt. 

Fullmäktige i Länsförsäkringar Västerbotten

Valberedning

Här hittar du en förteckning över valberedningen, samt riktlinjer för valberedningens arbete.

Styrelse och företagsledning

Maria Wallin Wållberg - ordförande

Ledamot sedan 2010
COO Likvor AB, Umeå

Maria Höglander - vice ordförande 

Ledamot sedan 2010
Vd Norrtåg AB, Lycksele

Johan Norman

Ledamot sedan 2023
Regionchef TeamTech, Storuman

Peter Persson

Ledamot sedan 2015
Koncernchef Storumans kommun, Storuman

Pär Lärkeryd

Ledamot sedan 2014
Vd Norra Skog, Umeå

Agneta Gustafsson

Ledamot sedan 2013
Vd Advokatfirman Nywa, Umeå

Joachim Nordin

Ledamot sedan 2017
Vd Skellefteå Kraft AB

Ulf Ejelöv

Ledamot sedan 2020
Tidigare regionchef Swedbank, Region Norr

Göran Karmehag

Vd, Umeå

Malin Hahn

Vd-assistent samt styrelsens sekreterare, Umeå

Jari Saarela

Personalrepresentant Akademikerföreningen, Umeå

Malin Harnesk

Personalrepresentant Forena, Umeå

 

Kontaktuppgifter styrelsen

Göran Karmehag

Vd
Tel: 090-10 92 05
Mobil: 070-587 92 05
E-post: goran.karmehag(at)LFvasterbotten.se

Marcus Sandström

Chef Verksamhetsservice
Tel: 090-109083
Mobil: 070-5519083
E-post: marcus.sandstrom(at)LFvasterbotten.se

Emma Nordin

Chef HR & Kommunikation
Tel: 090-10 90 34
Mobil: 070-304 90 34
E-post: emma.nordin(at)LFvasterbotten.se

Anders Bieblad

Ekonomichef
Tel: 090-10 90 07
Mobil: 070-387 90 07
E-post: anders.bieblad(at)LFvasterbotten.se

Rikard Jacobsson

Marknadschef bank/liv
Tel: 090-10 91 84
Mobil: 070-349 91 86
E-post: rikard.jacobsson(at)LFvasterbotten.se

Annika Lindkvist

Marknadschef försäkring
Tel: 090-10 90 36
Mobil: 070-301 90 36
E-post: annika.lindkvist(at)LFvasterbotten.se

Christoffer Jonsson

Skadechef
Tel: 090-10 91 15
Mobil: 072-213 47 45
E-post: christoffer.jonsson(at)LFvasterbotten.se

Länsförsäkringar Västerbotten, ömsesidigt
Organisationsnummer 594001-3161
Box 153
901 04 Umeå
Telefon: 090-10 90 00
E-post: info@LFvasterbotten.se