Valberedning

Länsförsäkringar Värmlands valberedning består av fem representanter från fullmäktige och är således helt fristående från Länsförsäkringar Värmlands styrelse och företagsledning.

Valberedningens uppgifter är bland annat att till bolagsstämman lämna förslag på nya ledamöter till bolagets styrelse samt utarbeta förslag till ersättning för styrelsearbetet.

Här kan du se vilka som sitter med i valberedningen för Länsförsäkringar Värmland.

 • Anders Andersson
  Född: 1959
  Kristinehamn
  Auktoriserad redovisningskonsult
  Mandatperiod: 2018-2022
 • Lena Larsson, ordförande
  Född: 1957
  Karlstad
  Civilekonom
  Mandatperiod: 2019-2023 
 • Jörgen Andersson
  Född: 1966
  Säffle
  Reklambyrå, skogsägare
  Mandatperiod: 2018-2022
 • Ulf W Eriksson
  Född: 1952
  Karlstad
  Jurist
  Mandatperiod: 2017 -2021

 • Bengt Söderberg
  Född: 1962
  Östra Ämtervik
  Bygg och entreprenad
  Mandatperiod: 2020-2024

Vill du komma i kontakt med någon i valberedningen kan du kontakta vår vd-assistent Stina Palm 054- 775 15 33, skicka e-post.

Här kan du läsa instruktionen för Länsförsäkringar Värmlands valberedning.