Jämför Gravidförsäkring Bas och Plus

I tabellen nedan kan du snabbt jämföra vad som ingår i våra två alternativ av gravidförsäkringen, Gravidförsäkring bas och Gravidförsäkring plus.

Jämförelse GravidförsäkringBas Plus

Pris

Gratis  1 200 kr

Gäller från graviditetsvecka

22 22
Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall för barnet Ja Ja
Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall för den gravida och den andra föräldern Ja Ja
Dödsfallsersättning för barnet Ja Ja
Dödsfallsersättning för den gravida och den andra föräldern Ja Ja
Krishjälp för den gravida och andra föräldern Ja Ja
Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom för barnet   Ja
Ärr vid sjukdom och olycksfall för barnet   Ja
Diagnosersättning för barnet   Ja
Sjukhusvistelse vid gravidkomplikation   Ja

Komplikationer för den gravida vid graviditet och förlossning:

  • akut kejsarsnitt,
  • havandeskapsförgiftning,
  • blodförlust minst 2 liter och
  • svåra bristningar grad 3-4.
  Ja 
Sjukhusvistelse för barnet    Ja 
Kostnadsbidrag   Ja
Läke- och resekostnader för barnet   Ja 
Ersättning för kläder vid olycksfall   Ja
Tandskadeersättning vid olycksfall för barnet   Ja