Länsförsäkringar skärper kriterier för olje- och gasbolag samt inför omställningskriterier

Länsförsäkringar AB skärper kriterierna och utesluter tiotalet bolag, vars huvudverksamhet är prospektering och utvinning av olja och gas, i de egna fonderna och investeringsportföljerna. Samtidigt införs omställningskriterier för energibolag. Förflyttningarna görs inom ramen för Länsförsäkringars klimatsmarta vision med målet att vara klimatpositiva senast 2045.

Sofia Aulin
Foto: Länsförsäkringar

 

– För att den globala uppvärmningen ska begränsas i linje med Parisavtalet måste utvinning och användning av fossila bränslen minskas. Sedan 2016 har vi stegvis skärpt exkluderingskriterierna och infört allt striktare gränser för kol-, olje- och gasbolag. Kriterierna riktar sig särskilt mot de bolag som inte antagit mål och planer för att ställa om sin verksamhet. I förvaltningen är dessa bolag en allt större risk, säger Sofia Aulin hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

 

De skärpta kriterierna riktar sig mot olje- och gasbolag verksamma särskilt inom prospektering och utvinning av olje- och gastillgångar. Den tidigare omsättningsgränsen om maximalt 50 procent från denna typ av verksamhet har sänkts till 5 procent. De skärpta kriterierna innebär att tiotalet bolag har sålts av från Länsförsäkringars egna fonder och investeringsportföljer*, däribland Chevron och Exxon.

 

Samtidigt införs omställningskriterier för energibolag. vilket innebär att energibolag i omställning från fossil till förnybar energi kan väljas in.

 

– Som investerare vill vi vara en pådrivande kraft som uppmuntrar bolag till omställning bort från fossila bränslen. Om exkluderade bolag gör klimatåtaganden, agerar efter dessa, kan påvisa utsläppsminskningar och att bolagens prognoser för klimatutsläpp är i linje med Parisavtalet så kan vi, tillsammans med en finansiell bedömning, överväga att klassa dem som omställningsbolag och välkomna dem tillbaka, säger Kristofer Dreiman chef ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv.

 

Påverkansarbete kan även i fortsättningen bedrivas mot utvalda och numera exkluderade bolag inom energisektorn.

 

– Påverkansarbete är ett viktigt verktyg för att uppnå beteendeförändring bland bolag och driva omställning. I egen regi och tillsammans med andra investerare kan vi påverka. Inom investerarinitiativet Climate Action 100+ är vi sedan 2018 engagerade i påverkansarbete mot bolag inom olika sektorer, exempelvis med det ryska bolaget Gazprom. Även om bolaget nu finns på vår exkluderingslista fortsätter vi påverkansarbetet tillsammans med andra investerare, säger Kristofer Dreiman.

 

*Med investeringsportföljer avses de institutionella liv-, garanti- och försäkringsportföljerna knutna till Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar AB med dotterbolag och Agria, samt Länsförsäkringar Fondliv.

Klimatrelaterade exkluderingskriterier i förvaltningen

  • (nytt) Bolag verksamma inom prospektering och konventionell utvinning av olja och gas där omsättningen överstiger 5 procent.
  • Gruvbolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol.
  • Kraftförsörjningsbolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol.
  • Bolag vars omsättning från okonventionell utvinning av olja och gas (exempelvis oljesand, ”fracking” och utvinning av gas från kol) överstiger 5 procent.
  • Bolag med betydande oljereserver och produktion där förutsättningarna för ett meningsfullt påverkansarbete med bolaget bedöms vara otillräckliga.

 

Klimatrelaterade omställningskriterier i förvaltningen

  • (nytt) Utvalda energibolag som bedöms ställa om sin verksamhet kan väljas in.
  • Utvalda kraftförsörjningsbolag som bedöms ställa om sin verksamhet kan väljas in.

 

Läs mer om den klimatsmarta visionen och prioriterade globala mål (FNs)

 

Läs mer om gällande exkluderings- och omställningskriterier samt berörda bolag

Bolag inom Länsförsäkringar ABs referensindex redovisas. En fullständig lista med samtliga identifierade bolag som träffas av gällande hållbarhetskriterier finns tillgänglig vid förfrågan.

 

För ytterligare information kontakta:

Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning, mobil 070-162 7084

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Livs Kapitalförvaltning, mobil 072 - 142 8329

Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar.se

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden