Länsförsäkringar Sak nu fusionerat med Länsförsäkringar AB

Syftet med förändringen av den legala strukturen inom koncernen är huvudsakligen att åstadkomma en mer ändamålsenlig, överblickbar och effektiv juridisk organisation, bland annat genom att den konsoliderade situationen för bankverksamheten utgörs av endast bankkoncernen.

Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsbolag blir, genom fusionen den 3 maj, moderbolag i koncernen. Det nya moderbolaget har i och med fusionen bytt namn till Länsförsäkringar AB.

Styrelse och ledning är i huvudsak oförändrad i jämförelse med före fusionen och Fredrik Bergström är vd i det nya moderbolaget. Björn Dalemo som tidigare var vd i Länsförsäkringar Sak fortsätter i ledningen som chef för affärsenhet Sak.

– Den fusion vi började utreda i slutet av september förra året är nu genomförd och det är glädjande att kunna konstatera att genomförandet skett enligt plan. Även om det återstår ett internt anpassningsarbete är det viktigt att den formella processen är klar, säger Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB. 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB, mobil 070-532 2660

Presskontakt, telefon 08-588 41850

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj  kl. 12.40 CET.

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden