Länsförsäkringar utesluter olje- och gasbolag verksamma inom prospektering och utvinning

Länsförsäkringar AB utesluter bolag som är verksamma inom prospektering och utvinning av olja och gas i de egna fonderna och investeringsportföljerna för Länsförsäkringar Liv, Fondliv och Sak. Uteslutningarna är ännu ett steg mot den klimatsmarta visionen*.

Kristofer Dreiman
Foto: Länsförsäkringar

– För att den globala uppvärmningen ska begränsas måste användandet av fossila bränslen minska rejält. Investeringar i fossila bolag är både en klimatrisk och en finansiell risk. Få olje- och gasbolag har börjat ställa om sin verksamhet i linje med klimatavtalet. De riskerar därtill att sitta på tillgångar som kan tappa rejält i värde, och därmed bli så kallade strandade tillgångar, säger Sofia Aulin hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

De nya kriterierna innebär att 15 bolag har sålts av från Länsförsäkringars investeringar men över 220 bolag har identifierats som uteslutna för Länsförsäkringar att investera i. Sedan tidigare har Länsförsäkringar exkluderat över 90 bolag vars verksamhet i huvudsak är utvinning av fossila bränslen och energiproduktion med kol.**

– Vi började fasa ut kolbolag redan 2015 och har sedan dess successivt minskat vår exponering mot fossila bolag till följd av de finansiella och klimatrelaterade risker som dessa bolag har. Många bolag inom energisektorn har gått med förlust eller haft minskade vinstmarginaler under en längre tid, både till följd av priskrig men också som resultat av minskad efterfrågan i samband med virusutbrottet. Världsindex har under en längre tid utvecklats bättre än bolag i energisektorn, säger Kristofer Dreiman chef ansvarsfulla investeringar inom kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar Liv och fortsätter:

– Parallellt med införandet av kriterier för fossila bolag har vi valt att investera i skogsbolag utifrån dess positiva klimateffekter och affärsmöjligheter i samhällsomställningen. Nästa steg i arbetet med vår Klimatsmarta vision är att utveckla kriterier för att optimera exponeringen mot bolag utifrån hur klimateffektiva de är i sin verksamhet.

Nya klimatrelaterade exkluderingskriterier

  • Bolag vars omsättning från prospektering och konventionell utvinning av olja och gas överstiger 50%.
  • Bolag vars omsättning från okonventionell utvinning av olja och gas (exempelvis oljesand, ”fracking” och utvinning av gas från kol) överstiger 5 procent.

Befintliga klimatrelaterade exkluderingskriterier

  • Gruvbolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol.
  • Energibolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol, med undantag för utvalda bolag som bedöms ställa om sin verksamhet, så kallade omställningsbolag. Det innebär att investeringar kan göras i energibolag som har upp till 20 procent av omsättningen från förbränningskol om bolagen har satt upp mål i enlighet med Parisavtalet och/eller att omsättningen från förnybar energi överstiger omsättningen från fossila bränslen.
  • Bolag med betydande oljereserver och produktion där förutsättningarna för ett meningsfullt påverkansarbete med bolaget bedöms vara otillräckliga.

*Klimatsmart vision

Länsförsäkringar AB har antagit en klimatsmart vision som innebär att Länsförsäkringars egna fonder och investeringsportföljer ska vara i linje med Parisavtalet och ha en utsläppsnivå som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C år 2030. Exkluderingen av fossila bolag bidrar även till FNs globala mål 13 om att begränsa klimatförändringar, ett av Länsförsäkringars prioriterade mål.

Läs mer om den klimatsmarta visionenBolag inom Länsförsäkringar ABs referensindex MSCI All Country World Index redovisas. En fullständig lista med samtliga identifierade, noterade bolag som träffas av gällande hållbarhetskriterier finns tillgänglig vid förfrågan.

**Totalt har 270 bolag som identifierats enligt de tidigare kriterierna, uteslutits från investeringarna.

 Länk till Länsförsäkringars pressrum 
Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning, tel 070-162 7084

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv, Kapitalförvaltning, mobil 072 - 142 8329

Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden