Omställnings- och exkluderingskriterier del av Länsförsäkringars klimatsmarta vision

Länsförsäkringars arbete med hållbarhetsrelaterade kriterier för att exkludera och få bolag att ställa om, påverkar vilka direktinvesteringar som görs i förvaltningen av egna portföljer och i Länsförsäkringars egna fonder. Innan årsskiftet uppdaterade Länsförsäkringar listorna för omställning och exkludering.

De uppdaterade listorna för omställning och exkludering har nu införts i förvaltningen av både traditionellt förvaltad pensionsförsäkring och i samtliga Länsförsäkringars egna fonder som kunderna har eller kan välja både som pensionsförsäkring och som en ren sparfond. 

– Våra exkluderings- och omställningskriterier är en del i vår klimatsmarta vision där målsättningen är att våra egna portföljer och fonder, som helhet, senast 2030 är i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, säger Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar.

Vid slutet av 2019 hade totalt 256 bolag exkluderats varav 192 är bolag med verksamhet inom fossila bränslen. Tio bolag finns med på Länsförsäkringars observationslista med energibolag som anses vara i omställning.

– Två bolag, Fortum och OCI som fanns med på en observationslista till följd av kolintäkter på mellan 5-20 procent vid senaste uppdateringen har nu tagits bort från observationslistan eftersom bolagets kolintäkter sjunkit under 5 procent. Walmart som tidigare var exkluderat till följd av arbetsrättsliga överträdelser har också tagits bort från exkluderingslistan då de visat en positiv utveckling, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Samtidigt lades två bolag, Saudi Aramco och PetroChina, till på exkluderingslistan på grund av överträdelser av mänskliga rättigheter och betydande oljeproduktion samt att möjligheten till påverkansarbete bedöms vara mycket begränsad.  

Så här jobbar Länsförsäkringar med exkluderings- och omställningskriterier i investeringar:

  • Länsförsäkringar vill vara med och investera i de bolag som är i omställning. Det innebär att investeringar kan göras i utvalda energibolag som har upp till 20 procent av omsättningen från förbränningskol om bolagen har satt upp mål i enlighet med Paris-avtalet och/eller att omsättningen från förnybar energi överstiger omsättningen från fossila bränslen.
  • Länsförsäkringar exkluderar gruv- och energibolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol eller oljesand.
  • Vidare exkluderas tobaksproducenter, tillverkare av kontroversiella vapen samt bolag som allvarligt överträder internationella konventioner och trots dialog inte utvecklas i rätt riktning.

Läs mer här

För ytterligare information kontakta:
Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning, tel 070-162 7084,
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar AB, tel 072-142 8329
Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden