Färre kan prata med chefen om sin psykiska än om sin fysiska hälsa

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att nästan åtta av tio kan prata med sin chef om sin fysiska hälsa medan bara sex av tio upplever att de kan ta upp sin psykiska hälsa.

Kristina Ström Olsson hälsostrateg Länsförsäkringar
Foto: Länsförsäkringar

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen självupplevd eller som närstående eller kollega, och det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning*. Trots det är det många som ogärna berättar för chefen när de mår psykiskt dåligt. *Källa: Försäkringskassan

– Det är förstås inte bra att det fortfarande upplevs som svårt och skamfyllt att prata öppet om psykisk ohälsa i arbetslivet. Vi har under flera år ställt frågor om arbetsplatsrelaterad hälsa till både arbetsgivare och medarbetare. Forskning har visat att arbetsplatsen spelar en viktig roll i kampen mot psykisk ohälsa. Den sammantagna bilden visar att en viktig förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa på våra arbetsplatser saknas, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Undersökningen visar också på att det är något fler yngre än äldre som inte kan prata med chefen om sin psykiska hälsa.

– Om man inte kan vara öppen med när man mår psykiskt dåligt på jobbet är risken stor att man väntar tills det gått alldeles för långt. Då ökar också risken för långtidssjukskrivning. Det är mycket olyckligt, säger Kristina Ström Olsson.

Tips till chefer för ett bra arbetsklimat:

  1. Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
  2. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.
  3. Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Fråga: Kan du prata med din chef om din psykiska hälsa/fysiska hälsa?

Ja Nej Vet ej
Psykisk hälsa 58 procent 16 procent 26 procent
Fysisk hälsa 78 procent 6 procent 16 procent

Frågan uppdelat på ålder:

-29 år 30-49 år 50-64 år 65 år
Psykisk hälsa - ja 51 procent 72 procent 64 procent 35 procent
Fysisk hälsa - ja 78 procent 88 procent 83 procent 57 procent

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med drygt 7 000 privatpersoner i åldern 18-79 år. Undersökningen är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen finns nedbruten på 23 regioner/län. Frågan som ställdes var: Kan du prata med din chef om din psykiska hälsa/fysiska hälsa?

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se

Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden