Vi stödjer Fryshuset Stockholm

Fryshuset arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till ökad trygghet i vårt samhälle.

Ett långsiktigt samarbete

Med mer än 170 års erfarenhet av att arbeta med trygghet i form av försäkringar och banktjänster ser vi nu trygghet i ett vidare perspektiv, och hur vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på flera sätt.

Sedan 2014 har Länsförsäkringar Stockholm därför genom sitt samarbete med Fryshuset engagerat sig för att unga ska få möjlighet att genom sina passioner förändra världen. Vi är övertygade om att Fryshusets sätt att jobba med ungdomar kan bredda vår förståelse för hur vi som försäkringsbolag kan agera och jobba med skadeförebyggande åtgärder för att på så sätt bidra till en tryggare stad för alla oss som bor här. 

"Att öka inkluderingen av unga och unga som upplever sig stå utanför samhället är en av Stockholms läns allra viktigaste trygghets- och hållbarhetsfrågor. Kanske den viktigaste."

- Charlotte Barnekow, VD Länsförsäkringar Stockholm

"En av nycklarna för ett tryggare Stockholm är att unga själva får vara med och bidra med sina egna idéer, tankar och kreativa koncept. Det bygger både värde för unga själva och för samhället i stort. Det ligger helt i linje med Fryshusets anda"

- Anja Frey, Chef Fryshuset Stockholm.

Globala målen-dagen 2019

I april 2019 sjösattes ett nytt initiativ då närmare 800 elever på Fryshusets gymnasieskola i Hammarby Sjöstad bjöds in till Globala målen-dagen, en kreativ halvdag med temat Hur skapar vi ett bättre Stockholm för alla oss som bor här? Tillsammans med eleverna diskuterades och utvecklades idéer kring områdena tillit, trygghet och gemenskap.

Läs mer om Globala målen-dagen

We_Change Sustainability Hackathon 2020

Under hösten 2020 deltog vi i We_Change Sustainability Hackathon som är en lösningsinriktad innovationstävling där elever från hela Sverige tävlade med sina idéer. Hackathonet är inspirerat av de innovationsprocesser som ofta används inom IT-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en halvdag arbetade eleverna i grupper tillsammans med flera ledande samhällsaktörer, för att ta fram lösningar på en riktig hållbarhetsutmaning kopplat till företagets verksamhet. Eleverna följde en processtyrd metod och under arbetets gång genererade de idéer som gruppen i slutet av dagen presenterade.

Om Fryshuset

Fryshuset är en internationell organisation som arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. De lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas.

På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Alla delarna är betydelsefulla för att kunna växa som individer.