Vi stödjer Fryshuset Stockholm

Fryshuset arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till ökad trygghet i vårt samhälle.

Vi stödjer Fryshuset Stockholm

Fortsatt samarbete 2022

Sedan 2014 har Länsförsäkringar Stockholm genom sitt samarbete med Fryshuset engagerat sig för att unga ska få möjlighet att genom sina passioner förändra världen. Genom att stötta Fryshuset Stockholm får vi möjlighet att påverka och vara delaktiga i de aktiviteter och insatser som görs för unga på plats i Stockholm. På så sätt kan vi vara med och bidra till ungas tro på sig själva och möjlighet att påverka samhället i en mer positiv riktning.

"En av nycklarna för ett tryggare Stockholm är att unga själva får vara med och bidra med sina idéer, tankar och kreativa koncept. Det bygger både värde för unga själva och för samhället i stort. Det ligger helt i linje med Fryshusets anda."

- Anja Frey, Chef Fryshuset Stockholm

Tidigare aktiviteter

Globala målen dagen 2021

Den 29 september gick Globala målen-dagen av stapeln, en inspirationsdag som initierats av Länsförsäkringar Stockholm tillsammans med Fryshuset Stockholm och we_change. Globala målen-dagen är ett skräddarsytt event som arrangeras för Fryshuset Stockholms cirka 350 gymnasie-ettor i Hammarby Sjöstad. Temat för dagen är ung inkludering för ett tryggare och mer jämlikt Stockholm. Vi tror på ungas idékraft och vill lyssna in och förstå hur unga tänker kring trygghet och jämlikhet men även inspirera till hur vi tillsammans kan skapa en tryggare stad. På individnivå, i grupp och med hjälp av staden, civilsamhället och näringslivet.

Om Globala målen-dagen

1000 sommarjobb till unga i Stockholm - 2021

När flera tusen sommarjobb ställdes in förra året på grund av pandemin, gick Stockholms Stad ut med en upphandling, som innebar att Fryshuset tillsammans med flera samarbetspartners kunde erbjuda 1000 unga i Stockholmsområdet sommarjobb. Stockholms Stad genomför nu satsningen igen och Fryshuset kan därför tillsammans med flera partners, åter erbjuda totalt 1000 unga en meningsfull sysselsättning i sommar.

Programmet - 1000 Sommarjobb

Fokus på lokalt trygghetsarbete genom unga
sommarjobbare i Järva - 2021

Länsförsäkringar Stockholm stöttar årets program med fokus på lokalt trygghetsarbete som kommer utföras av ungdomar i Järva. Syftet är att uppmuntra de unga att ta hand om sin egen närmiljö och identifiera olika saker som kan bidra till otrygghet i området samt komma med idéer för ökad trygghet. Målet med sommarjobben är att ge ungdomarna användbara kunskaper i arbetslivet, stärka deras kompetens och tro på sig själva. 

Trygghetsarbete i Järva

We_Change Sustainability
Hackathon 2020

Under hösten 2020 deltog vi i We_Change Sustainability Hackathon som är en lösningsinriktad innovationstävling där elever från hela Sverige tävlade. Under en halvdag arbetade eleverna i grupper tillsammans med flera ledande samhällsaktörer, för att ta fram lösningar på hållbarhetsutmaningar kopplade till företagens verksamheter. 

Om We_Change

Socialt entreprenörskap via Powerhouse 2019/2020

Under 2019 och 2020 har vi samarbetat med Powerhouse, en verksamhet inom Fryshuset som stöttar unga entreprenörer som vill förverkliga sina drömmar och passioner. Genom programmet har vi fått möjlighet att träffa unga från hela Stockholm genom både workshops och individuell stöttning i specifika projekt. 

Om Powerhouse  

Globala målen-dagen 2019

I april 2019 sjösattes ett nytt initiativ då närmare 800 elever på Fryshusets gymnasieskola i Hammarby Sjöstad bjöds in till Globala målen-dagen, en kreativ halvdag med temat Hur skapar vi ett bättre Stockholm för alla oss som bor här? Tillsammans med eleverna diskuterades och utvecklades idéer kring områdena tillit, trygghet och gemenskap.

Läs mer om Globala målen-dagen