Stockholms Stadsmission

Framtidstro och inkludering av barn och unga i utanförskapsområden är en förutsättning för ett tryggare och mänskligare Stockholm.

Genom att stötta Unga Station i Järva/Husby får vi möjlighet att påverka och vara delaktiga i de aktiviteter och insatser som görs på plats. På så sätt kan vi bidra till trygghet och ökat värde för Unga Station, dess besökare, våra medarbetare och kunder.

Unga Station

En mötesplats för barn, unga och familjer på barnens villkor. 

Grunden för en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga är att må bra, att ha tillgång till utbildning och att få känna sig inkluderad i samhället.  

Stockholms Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet Unga Station erbjuder mötesplatser där alla barn och unga är välkomna. Aktiviteterna utformas efter behovet och innefattar allt från terapi och samtalsstöd till kollo under loven. Hos Unga Station får varje barn och ungdom chansen att berätta sin livshistoria, känna sig betydelsefull och får tid att utveckla trygga relationer.*

*Information från Stockholms Stadsmission  

Om Unga station

 

Icons/70px/Quotation-mark-70
Att öka inkluderingen av unga och unga som upplever sig stå utanför samhället är en av Stockholms läns allra viktigaste trygghets- och hållbarhetsfrågor. Kanske den viktigaste.
Charlotte Barnekow, VD Länsförsäkringar Stockholm

Varför är Länsförsäkringar Stockholm huvudpartner till Stockholms Stadsmission?


Från att tidigare ha stöttat Stockholms Stadsmission vid olika tillfällen de senaste åren valde Länsförsäkringar Stockholm inför 2021 att ingå ett huvudpartnerskap och därmed rikta insatserna till verksamheten Unga Station i Tensta/Husby och deras arbete med inkludering av barn och unga. Samarbetet fortsätter även under 2023. 

 

Våra initiativ

Stötta Unga Station som privatperson

Hjälp familjer i ekonomisk utsatthet

Stockholms Stadsmission möter allt fler barn i familjer som lever i fattigdom. Enligt Barnombudsmannen lever 15 procent av barnen i Stockholms län i ekonomisk utsatthet.

Barnen riskerar att hamna i ett socialt utanförskap på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden, vilket exempelvis kan vara att inte kunna delta i fotbollsträningen eftersom skor och medlemskap i klubben kostar för mycket.*

*Information från Stockholms Stadsmission

Så här kan du hjälpa

LF Stockholm