Är du engagerad inom barn- eller ungdomsidrott i Stockholms län - se hit!

Vill vi ge alla barn och unga möjlighet till en aktiv fritid på lika villkor och därmed också bidra till glädje, gemenskap och inkludering inom idrotten. Här kan du ansöka om ekonomisk sponsring från oss till ditt lag.

Så här funkar det

 1. Ansök om sponsring

  Möjligheten att ansöka om sponsring från oss har nu stängt för 2021. 
  Stort tack till alla lag som hört av sig! 

  Vi öppnar upp ansökningsformuläret igen 2022.
  Håll utkik här för mer information!  


 2. Fyll i sponsringsformuläret

  Fyll i formuläret samt motivera vad pengarna ska användas till och hur de kan bidra till gemenskap, glädje och inkludering i laget. 

 3. Vi kontaktar dig

  Vi behandlar alla ansökningar på samma gång och hör därefter av oss till alla lag under månaden efter, oavsett om laget blivit beviljat sponsring eller ej.  

 4. Samma belopp till alla

  Vi vill ge samma förutsättningar till alla barn- och ungdomslag inom idrott. Därför får alla lag som beviljas sponsring av oss samma belopp om 15 000 kronor.

 5. Idrott på lika villkor

  För oss är det viktigt att idrott ska ske på lika villkor. Därför fördelas våra sponsringsmedel helt jämställt mellan ansökande flick- och pojklag. Det vill säga, vi beviljar lika många flicklag som pojklag, och alla får samma belopp.   

Vi är en FairPayer - för jämställd sponsring

I oktober 2019 blev Länsförsäkringar Stockholm, som första företag i Stockholms län, certifierad FairPayer. Certifiering säkerställer att vår sponsring fördelas helt jämställt, vilket är ett ställningstagande för att alla oavsett kön, ska kunna idrotta på lika villkor. Tillsammans med stiftelsen FairPay hoppas vi kunna inspirera fler till att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott. 

Om FairPay

Frågor & svar

Laget/föreningen ska uppfylla följande:

 • Nolltolerans mot alkohol, droger och doping.
 • Nolltolerans och aktivt arbeta mot diskriminering, mobbning eller annat nedsättande beteende.
 • Visa gott ledarskap och agera gott föredöme - gäller både ledare, medlemmar
  och i förekommande fall föräldrar.
 • Ha en ordnad ekonomi
 • Vara politiskt och religiöst obunden 
 • Alla barn- och ungdomslag inom idrott i Stockholms län kan ansöka om sponsring från oss. 
 • Vi sponsrar ej lag över 18 år, enskilda personer eller elitsatsningar.

Vid beviljad sponsring ska Länsförsäkringar Stockholms logotyp tryckas på ett klädesplagg som används vid utövning av sporten, t.ex. tröja, shorts eller överdragskläder. Förutom det beviljade sponsringsbeloppet står Länsförsäkringar Stockholm även för tryckkostnaden av vår logotyp.

Tryck av Länsförsäkringar Stockholms logotyp bör ske inom 3 månader från beviljad sponsring. Beviljad sponsring går ej att flytta till nästkommande år.

Det är många lag som ansöker om sponsring från oss och vi skulle såklart vilja bevilja alla. För oss är det dock viktigt att våra medel fördelas helt jämt mellan ansökande flick- och pojklag. Vi försöker också få en så bra spridning som möjligt mellan olika typer av idrotter, åldrar, lag från olika föreningar och olika kommuner inom Stockholms län. 

En oberoende intern sponsringskommitté på Länsförsäkringar Stockholm väljer ut de lag som beviljas sponsring baserat på ovan kriterier samt motivering. 

Kontakta oss

Vid frågor, välkommen att höra av dig till oss på sponsring_stockholm@lansforsakringar.se