Städa Stockholm och få sponsring till laget!

Städa Stockholm och få sponsring till laget!

Länsförsäkringar Stockholm samarbetar med Städa Sverige för att tillsammans ge barn och unga möjlighet till en aktiv fritid på lika villkor och därmed också bidra till glädje, gemenskap och inkludering inom idrotten. ​

Vi sponsrar barn och ungdomslag och idrottsföreningar genom att också göra gott för Stockholm vilket innebär att tillsammans med Städa Sverige vika en dag för att just bidra till en skräpfri omgivning. För er, vårt samhälle och planetens skull.

Kriterier för laget:

  1. Nolltolerans mot alkohol, droger och dopning

  2. Nolltolerans och aktivt arbeta mot diskriminering, mobbning eller annat nedsättande beteende

  3. Visa gott ledarskap och agera med gott föredöme - gäller både ledare, medlemmar och i förekommande fall föräldrar

  4. Har en ordnad ekonomi

  5. Är politiskt och religiöst obunden

  6. Ej är ett elitlag/trupp/grupp

  7. Ej är över 18 år

Vem kan ansöka?

  • Alla barn- och ungdomslag inom idrott i Stockholms län kan ansöka om sponsring från oss. 
  • Vi sponsrar ej lag över 18 år, enskilda personer eller elitsatsningar.

Ansökan är stängd för säsongen

Vi är en FairPayer - för jämställd sponsring

Länsförsäkringar Stockholm är certifierad FairPayer. Certifiering säkerställer att vår sponsring fördelas helt jämställt, vilket är ett ställningstagande för att alla oavsett kön, ska kunna idrotta på lika villkor. Tillsammans med stiftelsen FairPay hoppas vi kunna inspirera fler till att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott. 

Om FairPay