Så här använder du säkerhetsdosan

Med säkerhetsdosan kan du logga in på Mina sidor och signera dina uppdrag. Här får du hjälp med hur du aktiverar säkerhetsdosan, använder den och vad du ska göra om säkerhetsdosan blivit blockerad.

Så här använder du säkerhetsdosan

När du fått hem din tillfälliga pinkod kan du börja använda säkerhetsdosan. 

Aktivera dosan och välj din egen pinkod

 1. Starta säkerhetsdosan med OK-knappen.
 2. Texten ANGE PIN visas. Knappa in din tillfälliga pinkod.
 3. Texten NY PIN visas. Välj nu en egen pinkod på fyra siffror som du knappar in och avsluta med OK-knappen.
 4. Texten VERIFIERA visas. Knappa in koden du valt en gång till och tryck sedan på OK-knappen.

I fortsättningen är det den här pinkoden du knappar in när du använder dosan.

Så här använder du knapparna

MENU-knappen använder du både för att komma till menyn och för att backa. OK-knappen använder du för att slå på dosan när den är avstängd och för att godkänna något du gjort. 

Säkerhetsdosan släcks ner automatiskt efter en minut. Det är en säkerhetsåtgärd för att minska risken att obehöriga ska kunna använda dosan.

Signera dina uppdrag

 1. Starta säkerhetsdosan med OK-knappen.
 2. Knappa in din pinkod. Om du trycker fel siffra kan du radera med MENU-knappen.
 3. Knappa in sifferkombinationen som visas på signeringssidan och tryck sedan på OK-knappen.
 4. Nu får du upp engångskoden som ska användas för att signera ditt uppdrag.
 5. Knappa in engångskoden på skärmen i fältet med rubriken "Mata in erhållet lösenord från dosan" och tryck på "Godkänn".
 6. Nu har du signerat uppdraget och får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt uppdrag.

Om du har glömt din pinkod 

Om säkerhetsdosan blir blockerad

Säkerhetsdosan blir blockerad om du knappar in fel pinkod tre gånger i rad. För att låsa upp dosan kan du antingen ringa Telefonbanken eller komma in på ditt närmaste kontor. 

Låsa upp dosan via Telefonbanken

Ring 0771-666 555 och välj Personlig service och Bankärenden, så får du hjälp att låsa upp den. För att telefonbanken ska kunna hjälpa dig att låsa upp din dosa behöver du ha ett fungerande Mobilt BankID. Tänk på att det tar 5 arbetsdagar för dosan att börja fungera om du låser upp dosan via Telefonbanken.

Låsa upp dosan på kontor

Det går också bra att besöka ditt lokala kontor för att låsa upp dosan. Ta med ID-handling och säkerhetsdosan, så låser vi upp den åt dig och du kan använda din dosa direkt.

Har du blivit av med säkerhetsdosan – spärra den direkt

 1. Ring Telefonbanken 0771-666 555 och välj Personlig service för att spärra dosan.
 2. Beställ en ny dosa.
 3. Dosan får du med rekommenderat brev och den hämtas på Postens utlämningsställe.
 4. Koden får du hemskickad med post.

Om dosan inte fungerar

Ring Telefonbanken på 0771-666 555, så skickar vi hem en ny säkerhetsdosa till dig.

Om du vill byta din personliga pinkod

Välj en pinkod till dosan som inte går att koppla till dig eller någon närstående. Välj inte serier som till exempel 1234, de sista siffrorna i ditt personnummer eller din pinkod till banktjänsterna på internet eller telefon.

 1. Starta säkerhetsdosan med OK-knappen.
 2. Knappa in din pinkod till dosan.
 3. När ett blinkande streck visas, tryck på OK-knappen. 10 siffror visas i displayen, tryck på MENU-knappen.
 4. När BYT PIN visas, tryck på OK-knappen.
 5. Texten NY PIN visas, skriv in din nya pinkod och tryck på OK-knappen.
 6. När VERIFIERA visas, skriv in den nya pinkoden igen och tryck på OK-knappen.
 7. Nu får du ett OK-meddelande och dosan stängs av automatiskt.

Bra att komma ihåg!

 • Utsätt inte dosan för extremt höga eller låga temperaturer – lämna den till exempel inte i solen på sommaren eller i bilen på vintern.
 • Du behöver aldrig byta batteri i dosan.
 • Öppna aldrig dosans skal.

Telefonbankens telefonnummer

0771-666 555