Grilla lagom

Med sommar och värme åker grillen fram. Trevliga stunder väntar tillsammans med familj och vänner. Men grillsäsongen betyder också fler bränder och olyckor, ofta på grund av slarv. 

Grilla lagom

Många råkar ut för brännskador. Vanligt är att man tar i heta galler. Var extra noga med att ha uppsikt över små barn så de inte springer in i grillen.

Vanliga olyckor med grill

Bränder vid grillning uppstår till exempel om grillen placeras för nära en träfasad, under ett altantak eller ett träd. Lågor och glöd kan lätt flamma upp och tända eld på det som är brännbart i närheten. När du grillat klart, ställ inte din grill med glödrester inomhus, till exempel i garage eller intill ytterväggar. Askan i kolgrillen kan behöva dygn för att svalna.

Kom ihåg vid grillning ute

  • Håll uppsikt över barnen.
  • Placera grillen på ett stadigt underlag så att den inte tippar.
  • Ställ den på gott avstånd från fasaden och ha koll så att vinden inte för glödande flagor mot brännbara föremål.
  • Låt askan vara kvar i kolgrillen när du grillat klart.
  • Om du har gasolgrill, stäng av gasolflaskans ventil efter avslutad grillning.

Var försiktig med tändvätskan

Spruta aldrig tändvätska direkt på glöden eller öppen låga eftersom en eldslåga kan antända flaskan. Häll istället tändvätska på den otända kolen och vänta tills vätskan sugits upp innan du tänder grillen. Ännu säkrare är om du tänder med en elektronisk tändgaffel.

Grilla på balkongen

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan ha regler som förbjuder grillning på balkongen. Om det är tillåtet i din förening, bör du ändå använda elgrill eller gasolgrill. En grill med öppen låga är direkt olämplig eftersom den kan orsaka brand.

Engångsgrillar

Var försiktig med engångsgrillar. De kan bli mycket varma och orsaka bränder.

Säkra tips om du grillar med gasol