Illustration av bil med trafikförsäkring.
Illustration av bil med trafikförsäkring.

Trafikförsäkring

Teckna din trafikförsäkring tryggt hos oss.

  • Vi försäkrar var tredje bil i Sverige
  • Ersätter skador du orsakar på annans fordon eller egendom
  • Jämför med våra andra försäkringar för fullgott skydd
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Jämför våra försäkringar

Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador du orsakar på annans fordon eller egendom. Du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Självrisk: 1 000 kr. Om föraren är under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

Är du företagskund? Då gäller andra villkor för självrisk.

Du får betalt för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Självrisk: 1 800 kr

Ersätter om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 1 500 kr.
Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 200 kr.

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 

Självrisk: 1 800 kr.
Blir din bil stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Bärgning, räddning och bogsering om du får driftstopp eller punktering, eller om du förlorat eller skadat bilens nyckel.

Självrisk: 1 500 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

Självrisk: 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil.

Du får ersättning om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i bilen för bilar som är högst åtta år gamla.

Självrisk: 1 000 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse.

Självrisk: Du väljer själv 3 000 kr eller 5 000 kr.
Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

Tillägg Tillägg
Tillägg Tillägg

Med tilläggsförsäkringen MER får du ett extra skydd i din bilförsäkring vid kollision med djur och vid skadegörelse, samt tillgång till en bil i alla lägen.

Trafikförsäkring är ett måste enligt svenska lag. Teckna din trafikförsäkring hos oss.

Det här täcker trafikförsäkringen

Du som äger en bil ska enligt svensk lag ha en trafikförsäkring, det är det lägsta försäkringsskyddet som bilägare.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående, samt skador som du orsakar på annans fordon. Du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon om det är du som orsakat olyckan. Därför kan det vara bra att komplettera med en hel- eller halvförsäkring för ett fullgott skydd ute på vägarna. 

Hel- eller halvförsäkring - vilken väljer du?

Om du inte har en trafikförsäkring

Om du inte har en trafikförsäkring på din bil krävs du på en särskild avgift från Trafikförsäkringsföreningen. Den avgiften är mycket högre än vad en försäkring skulle kosta. Trafikförsäkringen är alltså grunden i en bilförsäkring och något du måste teckna samma dag som du skaffar din bil.

Vem får ersättning?

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikskadelagen rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den som drabbas får ersättning oavsett vem som orsakat olyckan. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Skador på ditt eget fordon – om det inte var ditt fel

Trafikförsäkringen ersätter inte skador som du själv orsakar på ditt fordon, heller inte saker som du har med dig i fordonet. Om du däremot krockar med en annan bil, där du själv inte orsakat olyckan, kan du få ersättning från det fordonets trafikförsäkring. Då kan du också få ersättning för skador på saker som du transporterat i ditt fordon. 

Skador på någon annans fordon eller egendom

Om det var ditt fel att olyckan inträffade får du inte någon ersättning från trafikförsäkringen, varken för skador på ditt fordon eller på sakerna i det. Däremot ersätter din trafikförsäkring skadorna på det andra fordonet, samt de eventuella skadorna som finns på annans egendom, till exempel staket eller lyktstolpar.

Självrisk - vad innebär det?

Självrisk är den del av ersättningen du som bilägare behöver betala om du skulle råka ut för en olycka. Hur mycket självrisken kostar beror på vilken försäkring du har tecknat. Ett exempel som påverkar priset kan vara om du väljer en hög självrisk med en lägre månadskostnad, eller en lägre självrisk men betala lite mer varje månad.

Här kan du läsa mer om självrisk för din bilförsäkring

Frågor och svar om trafikförsäkring