Självrisk för din bilförsäkring

Självrisk är den del av ersättningen du som bilägare behöver betala när du får ersättning för en skada från ditt försäkringsbolag. Hur mycket självrisk du betalar för din bilförsäkring beror på vilken typ av skada det handlar om. Här går vi igenom vad som gäller.

Glatt par i bil som har bra koll på sin självrisk

Självrisk vagnskadegaranti

Vagnskadegarantin ingår när du köper en ny bil i Sverige och ger ersättning för skador på din bil. När vagnskadegarantin gäller (i de flesta fall under de första tre åren) räcker det med att du har en kompletterande halvförsäkring på bilen.

Hur stor självrisken är vid en skada beror på vilket bilmärke och bilmodell du har. Du hittar självrisken i ditt garantibevis. Fråga din bilåterförsäljare om du är osäker på vad som gäller för din bil.

Läs mer om vagnskadegaranti

Självrisk vid vagnskada

Om du inte har någon vagnskadegaranti, till exempel om din bil är äldre än tre år, och om du vill ha en bilförsäkring som täcker skador du själv orsakar på din bil, ska du välja en helförsäkring.

Hos oss kan du själv välja belopp på självrisken vid vagnskador, 3000 kronor eller 5000 kronor*. Väljer du det högre beloppet får du en lägre premie och väljer du det lägre beloppet får du en högre premie.

Mer om skillnaden på hel- och halvförsäkring

Mer om vagnskadeförsäkring

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1000 kronor.

Självrisk vid krock – vem betalar?

Om du krockar med ett annat fordon behöver försäkringsbolagen där fordonen är försäkrade först reda ut vem som vållat skadan. Om du är ansvarig för krocken är du skyldig att betala självrisk.

Om du har vagnskadegaranti på din bil beror självriskbeloppet på vilket bilmärke och bilmodell du har. Utöver detta ska du betala självrisken för trafikförsäkringen för motpartens fordon (1000 kronor*).

Om du har en helförsäkring betalar du självrisken för vagnskadedelen i din försäkring (3000 kronor eller 5000 kronor**), samt självrisken för trafikförsäkringen för motpartens fordon (1000 kronor*).

Om du har halvförsäkring ersätts inte skadorna på din egen bil. Du behöver då endast betala självrisken för trafikförsäkringen för motpartens fordon (1000 kronor*).

* För juridisk person är självrisken 3500 kronor. Om föraren är under 24 år tillkommer en självrisk på 1000 kronor.

** Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1000 kronor.

Kan jag få självriskreducering?

Ja, om du har vår tilläggsförsäkring MER betalar du en lägre självrisk vid skador som orsakats vid skadegörelse och djurkollision.

Sammanfattning självrisker

1000 kr* 1000 kr*

Ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador du orsakar på annans fordon eller egendom. Du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

* För juridisk person är självrisken 3500 kronor. Om föraren är under 24 år tillkommer en självrisk på 1000 kronor.

1800 kr 1800 kr

Du får betalt för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Byte 1500 kr, reparation 200 kr Byte 1500 kr, reparation 200 kr

Ersätter om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

1800 kr 1800 kr

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 

Blir din bil stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

3000 kr upp till 6000 mil, 5000 kr upp till 10 000 mil, 7000 kr upp till 12 000 mil 3000 kr upp till 6000 mil, 5000 kr upp till 10 000 mil, 7000 kr upp till 12 000 mil

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

1000 kr 1000 kr

Du får ersättning om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i bilen för bilar som är högst åtta år gamla.

0 kr 0 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

1500 kr 1500 kr

Bärgning, räddning och bogsering om du får driftstopp eller punktering, eller om du förlorat eller skadat bilens nyckel.

20 % av kostnaden, minst 1000 kr 20 % av kostnaden, minst 1000 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

3000 eller 5000 kr* 3000 eller 5000 kr*

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. (Endast för helförsäkring)

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1000 kronor.

Tillägg MER Tillägg MER
Kan tecknas till på halv- och helförsäkring Kan tecknas till på halv- och helförsäkring
25% av kostnaden för hyrbil * 25% av kostnaden för hyrbil *

* Vi ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil i upp till 60 dagar, eller kontant ersättning på 150 kronor per dag istället för hyrbil. Alla villkor för hyrbil

1000 kr 1000 kr

Ersättning och sänkt självrisk vid krock med djur. Gäller även för halvförsäkring.

1000 kr 1000 kr

Ersättning och sänkt självrisk vid skadegörelse. Gäller även för halvförsäkring.