Strukturerade placeringar

Skräddarsy dina investeringar

Strukturerade placeringar är en sparform där du själv kan välja marknad och risknivå.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om strukturerade placeringar

Sammansatta finansiella värdepapper

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för olika sammansatta finansiella värdepapper. Vanligen handlar det om obligationer och optioner. Men det kan även innefatta exempelvis råvaror och valutor. 

Bredda din marknad

Med strukturerade placeringar kan du enkelt investera i annars svårtillgängliga marknader. Du kan välja att placera i så kallade kapitalskyddade placeringar eller ej kapitalskyddade placeringar. 

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är ett tryggt sätt att ta del i värdeutvecklingen på svenska eller utländska aktiebörser, råvaru- eller valutamarknaderna. Du får möjlighet att tjäna pengar när de underliggande tillgångarna på börserna stiger.

Obligationen skyddar ditt kapital vid börsfall och innebär att du minst får tillbaka minst det nominella beloppet efter löptidens slut.

Månadens sammanfattning av marknadsläget

Varje månad sammanfattar våra experter det aktuella marknadsläget. Då får du en uppdatering av vår marknadssyn, information om aktuella händelser och de senaste spar- och placeringsförslagen.

Läs våra marknadsbedömningar


Viktig information om strukturerade placeringar

Här hittar du information om våra finansiella tjänster och intressekonflikter, samt allmän riskinformation.

Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper. När du bokat tid för kundmöte är det bra att du har läst igenom informationen inför vårt möte.

Information inför mötet


Erbjudanden

Just nu erbjuder vi inga strukturerade placeringar.Grundprospekt

Beskrivning av emittenten och de allmänna villkoren kring de finansiella instrument som emitteras.