Ränteavdrag för bolån

Visste du att inför deklaration redovisar din bank dina räntekostnader till Skatteverket? Det betyder att du med bolån har möjlighet att få ränteavdrag, det vill säga pengar tillbaka på den årliga räntan du betalar. Här förklarar vi mer.

Gemensamma låntagare som ska fördela ränteavdrag på sitt bolån.

Hur fungerar ränteavdrag?

Räntekostnader för bolån är avdragsgilla. Det innebär att staten betalar tillbaka en del av dina räntekostnader. Ränteavdraget gäller inte bara för bolån, utan även räntekostnader för andra typer av lån kan vara avdragsgilla, till exempel privatlån och billån. Din bank eller låneinstitut redovisar dina räntekostnader under året till Skatteverket, ditt räntebelopp står därför automatiskt i din deklaration samt vilket ränteavdrag du är berättigad till. Du behöver alltså inte själv redovisa något, men som alltid ska du se över så att uppgifterna stämmer.

Detta krävs för att få ränteavdrag:

  • Du betalar skatt – ränteavdrag är en skattereduktion, det innebär att ränteavdraget dras från den skatt du betalat under året.
  • Räntan är betald under det taxeringsår som avdraget avser.
  • Du ska stå som betalningsansvarig för hela eller delar av bolånet.

Ränteavdrag bolån - hur mycket?

För många är det bolånet som är det ränteavdrag som ger mest tillbaka, eftersom bolån ofta är den högsta belåningen. Du får göra avdrag med upp till 30 procent på dina räntekostnader. Detta gäller:

  • 30 % på belopp upp till 100 000 kronor.
  • 21 % på belopp över 100 000 kronor.

Räkna ut ränteavdrag för en låntagare

Om du har ett bolån på 2,5 miljoner kronor och betalar en fast ränta på 4 % innebär det en total ränteutgift på 100 000 kronor per år och ett fullt ränteavdrag på 30 %. Vilket innebär 30 000 kronor i ränteavdrag.

Uträkning:
2 500 000 x 0,04 = 100 000
100 000 x 0,3 = 30 000 kr

Om räntan höjs till 5 % innebär det en total ränteutgift på 125 000 kronor per år och ett ränteavdrag på 30 % på 100 000 kronor och ett ränteavdrag på 21 % på de resterande 25 000 kronorna. Vilket innebär 35 250 kronor i ränteavdrag.

Uträkning:
2 500 000 x 0,05 = 125 000
100 000 x 0,3 = 30 000 kr
25 000 x 0,21 = 5 250 kr
30 000 + 5 250 kr = 35 250

Tre saker som påverkar ditt ränteavdrag för bolån

  1. Har du billån eller privatlån så inkluderas även räntekostnaderna för dessa.
  2. Har du löst ett lån i förtid och betalat ränteskillnadsersättning är även det en räntekostnad som du får göra avdrag för.
  3. Har du haft ränteintäkter under samma år så kvittas det mot dina räntekostnader, det vill säga ditt ränteavdrag.
Har du rätt till ränteavdrag?

Skattejämkning för ränteavdrag på bolån

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning. Då dras rätt skatt från början. Om du har bolån och för tillfället har höga räntekostnader, kan jämkning vara ett bra alternativ just nu. Säg att du har ränteavdrag på 30 000 kr på ett årsbasis. Vid begäran om jämkning innebär det att ränteavdraget skulle slås ut per månad istället för en klumpsumma vid årlig deklaration. Såhär: 30 000/12 = 2 500 kr per månad i ränteavdrag. Du betalar totalt sett inte mindre skatt om du jämkar. Men du kan justera hur mycket skatt du betalar månadsvis, beroende på din ekonomiska situation. Just nu när många drabbas av höga räntekostnader kan det vara positivt att få mer pengar att röra sig med i månaden istället för en större klumpsumma pengar i samband med skatteåterbäring. 

Läs mer på sidan När ska jag jämka skatt?

Ränteavdrag - två personer på ett bolån

Är ni två personer som står som betalningsansvariga för lånet får ni göra avdrag med 30 procent upp till 100 000 kronor vardera, alltså totalt upp till 200 000 kronor. För räntekostnader som överstiger 200 000 kronor är avdraget 21 procent.

Räkna ut ränteavdrag för två låntagare

Om ni har ett bolån på 6 miljoner kronor och betalar en fast ränta på 4 % innebär det en total ränteutgift på 240 000 kronor per år och ett fullt ränteavdrag på 30 % upp till 200 000 och sedan 21 % på resterande 40 000. Totalt ränteavdrag för er båda blir 68 400 kr, som delas lika er emellan. I respektive deklaration bör ni få ränteavdrag för 34 200 kr vad gäller ert gemensamma bolån.

Uträkning:
6 000 000 x 0,04 = 240 000 kr
200 000 x 0,3 = 60 000 kr
40 000 x 0,21 = 8 400 kr
60 000 + 8 400 = 68 400 kr
68 400/2 = 34 200 kr

Fördelning av ränteutgifter mellan två låntagare

När ni är två låntagare (tex sambor och makar) har ni möjlighet att omfördela ränteavdraget mellan er. Automatiskt tilldelas ni 50 procent var av ränteavdraget, men om ni vill kan ni ändra fördelningen och själva bestämma hur stor del av avdraget som var och en ska få. En sådan ändring gör ni i inkomstdeklarationen. Om ni meddelar banken hur ni vill dela ränteavdraget kommer ni inte att behöva göra en omfördelning av räntorna i nästa års deklaration.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Frågor och svar om ränteavdrag bolån