Amortering och amorteringskrav

Hur mycket du ska amortera, det vill säga betala av på ditt bolån, enligt amorteringskraven beror på bolånets storlek och din inkomst. När du amorterar minskar dina räntekostnader.

Ung kvinna läser på mobilskärm samtidigt som hon granskar papper som hon håller i handen.

Vad är amorteringskrav?

Att amortera innebär att du varje månad betalar av på ditt bolån. Amorteringskravet som infördes den 1 juni 2016 innebär att du måste amortera en viss procent på ditt bolån om du inte uppfyller kriterierna för ett amorteringsfritt bolån.

Hur mycket måste jag amortera?

Hur mycket du behöver amortera beror på din belåningsgrad och din inkomst. Belåningsgraden är helt enkelt hur mycket du har i bolån i förhållande till vad bostaden är värd. Om du har bolån på minst 50 procent av bostadens värde måste du amortera enligt gällande amorteringsregler. Du kan ta hjälp av vår bolånekalkylator för att räkna ut både räntekostnad och amorteringskostnad för ditt lån.

Så ser amorteringsreglerna ut

 • Om du lånar över 70 procent av bostadens värde
  Du amorterar 2 procent av hela lånebeloppet per år (eller 3 procent av hela lånebeloppet om du lånat mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst).
 • Om du lånar 50-70 procent av bostadens värde
  Du amorterar 1 procent av hela lånebeloppet per år (eller 2 procent av hela lånebeloppet om du lånat mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst).
 • Om du lånar under 50 procent av bostadens värde
  Inga krav på amortering, men vi rekommenderar alltid att du amorterar. Har du lånat mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst (före skatt) behöver du amortera 1 procent av hela lånebeloppet per år.

Räkneexempel för amorteringskrav

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 550 000 kr 
Din belåningsgrad: 85 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
60 000 kr x 12 mån = 720 000 kr

Skuldkvot: 3,5
Amorteringskrav: 2 % 
Kronor per månad: 4 250 kr


Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 550 000 kr
Din belåningsgrad: 85 %
Hushållets totala bruttoinkomst:
47 000 kr x 12 mån = 564 000 kr

Skuldkvot: 4,52
Amorteringskrav: 3 %
Kronor per månad: 6 375 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 100 000 kr 
Din belåningsgrad: 70 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
40 000 kr x 12 mån = 480 000 kr

Skuldkvot: 4,4
Amorteringskrav: 1 % 
Kronor per månad: 1 740 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 100 000 kr

Din belåningsgrad: 70 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 38 500 kr x 12 mån = 462 000 kr

Skuldkvot: 4,54
Amorteringskrav: 2 %
Kronor per månad: 3 500 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 1 500 000 kr 
Din belåningsgrad: 50 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
40 000 kr x 12 mån = 480 000 kr

Skuldkvot: 3,1
Amorteringskrav: inget krav 
Kronor per månad: 0 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 1 500 000 kr
Din belåningsgrad: 50 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 
27 000 kr x 12 mån = 324 000 kr

Skuldkvot: 4,63
Amorteringskrav: 1 %
Kronor per månad: 1 250 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.

Amorteringsgrundande värde

Din bostads amorteringsgrundande värde avgör storleken på din amortering. Värdet sätts när bolånet tecknas och gäller i fem år framåt, oavsett hur bostadens marknadsvärde utvecklas. Om du tar ett nytt bolån eller utökar ditt befintliga lån sätts ett nytt amorteringsgrundande värde.

Om du vill ändra din amortering

Om det är fem år sedan ditt amorteringsgrundande värde sattes finns det möjlighet att se över ditt värde och eventuellt ändra din amortering.

 1. Logga in på Mina sidor eller i appen och klicka på kuvertsymbolen i menyn under Kontakta oss.
 2. Klicka på Skriv nytt.
 3. Under Välj område väljer du Bank.
 4. Skriv "Amorteringskravet 5 år" som rubrik.
 5. I meddelandet anger du orsakten till att du vill ändra din amortering.
 6. Klicka på Skicka.

När vi har tagit emot din förfrågan kommer vi att kontakta dig.

Rak amortering

Rak amortering är det vanligaste sättet att amortera bolån. Det innebär att du betalar av på lånet med lika stort belopp varje månad oavsett hur stor skulden är. I takt med att du betalar av på lånet minskar din räntekostnad. Det innebär att månadskostnaden blir lägre, trots att du amorterar lika mycket.

Extra amortering

Får du oväntat pengar över kan det vara bra att extraamortera på ditt bolån för att sänka räntekostnaden. Om du vill göra en extra amortering, skriv till oss via Mina sidor eller i appen.

Utöka bolån

Har du redan ett bolån som du vill utöka, exempelvis vid en renovering, fungerar det så här:

 • Vill du utöka ett lån som du tagit efter 1 juni 2016, beräknas din amortering enligt amorteringskraven.
 • Vill du utöka ett lån som du tagit före 1 juni 2016, kan du välja ett tilläggslån som amorteras på max 10 år.

Utöka bolån

Flytta bolån till oss

Vill du flytta ditt bolån till oss så hjälper vi dig med hela processen. Om du tecknat (eller utökat) ditt lån efter 1 juni 2016 har din bostad fått ett amorteringsgrundande värde. På det värdet beräknas din amortering, så när du flyttar ditt lån till oss tar du med dig det amorteringsgrundande värdet. Utökar du lånet i samband med flytten kan amorteringsbeloppet bli högre. För att flytta dina bolån till oss behövs ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank.

Kan jag slippa amortera?

För att själv bestämma om du vill amortera eller inte behöver din belåningsgrad vara lägre än 50 procent. Bolånets storlek får alltså inte vara 50 procent eller mer av det amorteringsgrundande värdet på din bostad. Du får inte heller ha för stora bolån i förhållande till din inkomst. I vissa fall, exempelvis vid arbetslöshet, finns det möjlighet till tillfällig amorteringsfrihet. Prövning görs från fall till fall.

Läs mer om amorteringsfritt bolån

Varför ska jag amortera?

Att betala av på bolånet är ett bra sparande. Genom att amortera minskar du dina räntekostnader samtidigt som du skapar utrymme för att kunna låna till exempel när det är dags att renovera. En tumregel är att amortera av lån utan säkerhet i första hand.

Förändringar kan komma plötsligt

Vad händer om du skulle få en förändrad inkomst? Genom att regelbundet betala av ditt lån skapar du förutsättningar för att hantera högre räntekostnader eller minskade inkomster. Din ekonomiska situation kan förändras markant om du blir sjuk, arbetslös, skiljer dig eller går i pension.

Om bostaden minskar i värde

Priset på din bostad kan förändras. Oavsett om priset stiger eller sjunker har amortering positiv inverkan på din ekonomi. Säljer du med vinst får du mer pengar över om du amorterat. Behöver du sälja i ett läge där du går med förlust kan en regelbunden avbetalning av lånet skydda dig från att hamna i skuld. 

 

Frågor och svar om amortering