Sambor och föräldraskap

Om ett barns föräldrar är ogifta vid barnets födelse är mamman ensam vårdnadshavare. Det innebär att hon ensam har rätt att besluta om allt som har med barnets vårdnad att göra. 

Sambor och föräldraskap

När sambor får barn blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Om ogifta föräldrar vill ha gemensam vårdnad är det enkelt att ordna om både parter är överens. 

Gemensamma beslut om barnen

Det smidigaste sättet att anmäla gemensam vårdnad är att pappan skriver en faderskapsbekräftelse som skickas till socialnämnden. Det går även att lämna anmälan innan födseln.

Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt bestämma om olika frågor som rör barnet. Framförallt är det viktigt vid större beslut som boende och skolgång.

Läs mer om familjen och barnens ekonomiska trygghet på våra sidor om Familjeekonomi.

Familjeekonomi – ditt barns ekonomiska trygghet