Så fungerar efterlevandeskydd

I din tjänstepension kan du välja ett skydd för dina anhöriga vid dödsfall – ett så kallat efterlevandeskydd. Hos oss finns det flera alternativ att välja mellan.

Tjänstepension med skydd för efterlevande

Skyddet till efterlevande kan delas upp i två olika kategorier där dina efterlevande får löpande utbetalningar eller där det betalas ut ett engångsbelopp.

Vem behöver efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydden kan ge en värdefull ekonomisk trygghet om du har familj.

De flesta brukar utgå ifrån familjens behov. Du kan välja att ta bort ett efterlevandeskydd, och du kan lägga tillbaka skyddet om din familjesituation ändras.

Med skyddet får dina efterlevande oftast utbetalningar under 5 till 20 år om du avlider innan pensionen börjat betalas ut. Skulle du redan ha börjat ta ut pensionen får de utbetalningar resten av den tid du själv skulle fått pensionen.

Väljer du bort återbetalningsskyddet får du ta del av något som kallas arvsvinster som ökar din egen pension.

Arvsvinster uppstår när en person utan återbetalningsskydd dör. Då går den personens pensionskapital till andra pensionssparare som inte heller har återbetalningsskydd.

Här kan du se några räkneexempel för personer i olika åldrar och familjesituationer.

Så har vi räknat

Våra exempelpersoner får pensionsinbetalningar på 1000 kr per månad. De som valt bort återbetalningsskydd får även arvsvinster. Vi har räknat med 2,1 procents utveckling på sparandet per år, vilket är en schablon som ofta används.

Max 25 år, singel utan barn – väljer bort

Det finns ingen idag som kan få utbetalningar från Max tjänstepension om han skulle avlida. Därför väljer han bort återbetalningsskyddet. Det kan höja hans pensionsutbetalningar med 14 procent på grund av att han får arvsvinster, om Max jobbar tills han är 65 år och inte skaffar familj och lägger tillbaka återbetalningsskyddet.

Alexa, 35 år, sambo med barn – behåller

Alexa tjänar mer än sin sambo som även tog större delen av föräldraledigheten. Därför skulle pengar från Alexas tjänstepension vara betydande för familjen om hon skulle dö. Tar hon bort återbetalningsskyddet skulle hon kunna få runt 19 procent mer i pension per månad, om hon pensionerar sig när hon är 65 år.

Men hon värderar tryggheten för familjen mer och behåller skyddet.

Tanja 45 år, särbo inga barn – väljer bort

Utan återbetalningsskydd skulle Tanjas pension öka med 13 procent om hon går vid 65. Tanja och hennes partner planerar att flytta ihop och i så fall ger skyddet en trygghet för hennes nya sambo. Tanja väljer ändå att ta bort skyddet eftersom tjänstepensionen är hennes enda sparande och särbon har bra ekonomi.

Ali 55 år, gift med barn - behåller

Ali räknar med en bra pension och bolånet är avbetalt. Alis fru har också en bra pension, och parets vuxna son driver eget företag. Ali skulle få 18 procent mer i månaden från sin tjänstepension utan återbetalningsskydd, men han tycker inte att det är avgörande. Han behåller skyddet och ändrar förmånstagare så att sonen får utbetalningarna i första hand och frun i andra hand.

Behöver du familjepension?

Familjepension är en försäkring som kan ingå i den tjänstepension som din arbetsgivare betalar in till dig.

Det ger dina efterlevande ett belopp under en viss tid om du skulle avlida. Tar du bort familjepensionen går den delen av inbetalningen till sparandet som bygger upp din tjänstepension.

Försäkringen gäller tills du går i pension, senast till 65 år.

Du kan ansöka om att lägga till familjepensionen igen även om du väljer bort den.

Om du har en tjänstepensionsplan hos Länsförsäkringar så kan du lägga till den igen utan att lämna en hälsodeklaration om du gifter dig, blir sambo eller får barn. Detta givet att det inte gått mer än tolv månader sedan din familjesituation ändrades, att du är under 55 år och att betalningsbefrielse ingår i din tjänstepension. I annat fall behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Ålder

Kostnad per månad

25 33
30 38
35 47
40 61
45 90
50 140
55  233
60 401

Exemplet bygger på en familjepension där efterlevande får två prisbasbelopp per år (ca 7700 kr/mån) i 10 år.

Familjepensionen kostar mer när du är äldre. Små belopp i yngre år påverkar också pensionen tack vare ränta på ränta-effekten under många år.

En livförsäkring ger familjen trygghet vid dödsfall

Med vår försäkring Individuell livförsäkring får din familj ekonomisk trygghet om du skulle gå bort i förtid.