Hushållsekonomi för sambor

Sambor äger sin egen egendom och svarar för sina egna skulder under samboförhållandet. Det är upp till varje sambopar att besluta om hur den gemensamma hushållsekomin ska utformas, för att få en fungerande ekonomi. 

Foto på äldre par som skrattar i garaget.

Det finns inga regler för hur en samboekonomi ska läggas upp, men många sambor går efter principen att kostnaderna ska delas lika. Om inkomsterna i ett samboskap ligger på olika nivåer kan ett sätt vara att fördela kostnaderna utifrån inkomsten. Det innebär att om den ene tjänar mer står den personen för en större del av utgifterna. I annat fall är det svårt att leva och bo med samma standard.

Läs även om hur ni ser till att vara ekonomiskt jämställda i er relation.

Egna och gemensamma konton

För att lösa vardagsekonomin på ett smidigt sätt kan exempelvis var och en ha sitt eget lönekonto och sedan öppna ett gemensamt konto dit ett belopp går automatiskt varje månad från bådas lönekonton. Den summan ska sedan täcka utgifter såsom mat, elräkning, tidning, telefon och andra inköp som görs för gemensamt bruk. Koppla sedan varsitt kort till kontot som kan användas vid inköp.

Det är viktigt att båda står som kontoinnehavare eftersom bankmedel inte ingår i sambolagen och därför inte ingår vid en bodelning. Vid eventuell separation skulle det annars innebära att den som står som ensam kontoinnehavare är ägare till pengarna och får tillgodohavandet på sin lott. Tänk därför på att dispositionsrätt eller innehav av en fullmakt inte är liktydigt med att vara kontoinnehavare.

Egna eller gemensamma lån

De lån som samborna tar i eget namn ansvarar de själva för under samboförhållandet. Låneinstitutet kan inte kräva att den ene sambon ska betala en skuld som den andre sambon står ensam låntagare för. De lån samborna tar gemensamt är båda ansvariga för i sin helhet och låneinstitutet kan kräva att båda låntagarna betalar amortering och ränta. Om den ena parten inte betalar kan låneinstitutet kräva att den andre betalar för dem båda.

Köp av bostad

Om en gemensam bostad ska köpas och man måste ta ett bostadslån för att finansiera köpet kan det vara viktigt att båda lånar lika mycket. Om så inte sker kan det få orättvisa konsekvenser.

Bra att låna lika vid köp av bostad

Ska en gemensam bostad köpas och den ena parten tar lån på sin del och den andra har eget kapital att lägga in i bostaden kan det få konsekvenser vid en bodelning som man inte räknat med. Eftersom den som har lån på bostaden får dra av skulden från värdet av sin del av bostaden innan det läggs ihop och delas lika mellan parterna. Medan den som hade eget kapital måste dela med sig av hela sitt värde av samboegendomen.

Därmed få sambon inte ut fulla värdet av tidigare insatt kapital i bostaden, läs mer på sidan Egendomsfördelning vid separation. Ett samboavtal bör skrivas om insatt kapital är olika stora oavsett om ägandet av bostaden är skrivet till olika delar.

Om egendomsfördelning vid separation

Egna pengar

Tänk också på att lägga undan pengar för personligt bruk i en sparform i eget namn. Att ha eget kapital innebär frihet att handla personliga saker och lägga undan pengar för framtiden. Om ni sparar gemensamt på ett konto för exempelvis semester är det viktigt att ni står som kontoinnehavare båda två.

Köpa bil ihop eller inte

Om sambor köper en bil gemensamt bör båda stå som ägare på köpekontraktet. Enbart en person kan stå som ägare i bilregistret och måste även försäkra den i sitt namn. Men om båda står på kontraktet underlättar det vid en eventuell bodelning.

Det gemensamma hemmet

Står den ena sambon som ensam ägare till bostaden får denne trots det inte sälja, hyra ut, ge bort, pantsätta eller på annat sätt avhända sig bostaden utan den andres samtycke om det är samboegendom.

Detsamma gäller om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt fast den inte är samboegendom. Det beror på att den i speciella fall kan övertas av den andre om samboförhållandet upphör. Regeln gäller inte om bostaden är en fastighet som faller utanför samboegendomen.

Bra att tänka på för sambor

  • Fördela inköpen av förbrukningsvaror och kapitalvaror så lika som möjligt. Om den ena partnern står för inköp av mat och löpande räkningar och den andre för bil och båt kan det bli väldigt orättvis bodelning vid en separation.
  • Bilen och båten tillfaller den som köpt dem medan förbrukningsvarorna är förbrukade och inget värt.
  • Om enbart den ena partnern har bolån kan det bli orättvis bodelning eftersom bolånen dras av från värdet av samboegendomen som ägs av den skuldsatta sambon innan delning sker. Genom samboavtal kan förutsättningarna ändras.
  • Om sambor sparar gemensamt på ett konto ska båda stå som kontoinnehavare. Det är viktigt eftersom sparpengar inte ingår i samboegendomen utan tillfaller den som står som kontoinnehavareHar ni köpt bil tillsammans bör ni båda stå på köpkontraktet.

Sambors egendom

Här reder vi ut begreppen kring vad som utgör samboegendom. Vid en separation eller dödsfall är det endast gemensam bostad och bohag som köpts för att användas gemensamt som ska delas lika. Allt annat tillfaller ägaren.

Foto på kvinna som kollar Länsförsäkringars app i mobilen.

Tips - håll koll i appen med hjälp av översiktssidor

För att göra den gemensamma ekonomin mer överskådlig kan du skapa översiktssidor i appen. Du kan skapa en sida för bilen, en för boendet och allt annat som är viktigt!