Ekonomi och samboliv

Att leva som sambo innebär skillnader juridiskt mot att vara gift. Vad är bra att tänka på i samboskapet och hur löser ni alla ekonomiska delar.

Foto på par som lever i samboskap.

När är man sambo? Sambolagen säger att en samborelation är när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll och där ingen är gift.

Gemensam egendom

Den egendom som omfattas av sambolagen kallas samboegendom. Det omfattar enbart sambornas gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt. Det vill säga att det spelar ingen roll vem av samborna som köpt bostaden eller bohaget om intentionen var avsedd att användas gemensamt. 

Även om den ena sambon står som ensam ägare till bostaden får denne trots det inte sälja, hyra ut, ge bort, pantsätta eller på annat sätt avhända sig bostaden utan den andres samtycke om det anses som samboegendom.

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika vid en bodelning.

Fördjupa dig i sambolagen

Enskild egendom

Till denna del räknas sådan egendom som en sambo fått i gåva med förbehåll att den ska vara hens enskilda egendom. Samma sak gäller vid arv och testamente som är anvisad till den enskilda mottagaren.

Övrig egendom

Bil, bankmedel, fondmedel, aktier, pensionsförsäkringar, fritidshus, båtar och husvagnar är exempel på egendom som inte ingår i samboegendomen.

Hushållsekonomi för sambos

Det finns inga regler för hur en samboekonomi ska läggas upp, sambor gör givetvis som de själva kommer fram till passar bäst i just deras situation. Men det är bra att vara ”om sig och kring sig” och skaffa sig kunskap om vad som händer med de tillgångar man äger om man skulle gå skilda vägar.

Gemensamma konton, lån och köp

När man öppnar ett gemensamt konto är det viktigt att tänka på att båda bör stå som kontoinnehavare. Bankmedel ingår inte i sambolagen, så vid en eventuell separation skulle det innebära att om en står som ensam kontoinnehavare tillfaller pengarna på kontot denna.

Om en gemensam bostad ska köpas och man måste ta ett bostadslån för att finansiera köpet kan det vara viktigt att båda lånar lika mycket. Säg att den ena parten tar lån på sin del och den andra har kapital att lägga in i bostaden kan det få konsekvenser vid en bodelning. Den som har lån på bostaden får dra av skulden från värdet av sin del av bostaden innan det läggs ihop och delas lika mellan parterna. Medan den som hade eget kapital måste dela med sig av hela sitt värde av samboegendomen. Ett samboavtal och ett skuldebrev bör skrivas om insatt kapital är olika stora oavsett om ägandet av bostaden är skrivet till olika delar.

Om man tar ett gemensamt lån innebär det att ni båda är ansvariga och att låneinstitutet kan kräva av er båda att betala amortering och ränta. Om den ena parten inte betalar kan den andre krävas att betala för båda.

Vid gemensamt bilköp ska båda stå som ägare på köpekontraktet. Det är enbart en person som kan stå som ägare i bilregistret och som kan försäkra den i sitt namn. Men om båda står på kontraktet underlättar det vid en eventuell bodelning. Om det inte är möjligt att stå båda två på köpekontraktet bör ett samäganderättsavtal upprättas.

Samboavtal - när är det bra?

Det finns möjlighet att frångå delar av sambolagen genom att skriva ett samboavtal. Samboavtalet ska vara skriftligt och vara undertecknat av båda parter. Det behöver inte registreras eller bevittnas, men kräver en del formalia så det kan kännas tryggt att ta hjälp av en jurist så att avtalet blir rätt. Det behöver upprättas i två identiska exemplar så att båda parter har varsitt.

Separation mellan sambos

Det kan bli dyrt att separera och det blir för många en helt ny sorts vardagsekonomi. Huvudregeln är att i samband med separation ska ni dela lika på det som är samboegendom. Ta hjälp av en familjerättsjurist för att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter ni har vid en separation. Tänk även på att se över förmånstagare och efterlevandeskydd i din tjänstepension. Det kan även vara bra att göra en hushållsbudget för att veta att du klarar dig ekonomiskt. Konsumentverket har bra verktyg för detta