Reflexvästar-rygg
Foto: Länsförsäkringar

Dokument & länkar

Reflexens placering kan vara avgörande för cyklistens säkerhet

Reflexvästar-rygg
Foto: Länsförsäkringar

De vanligaste reflexvästarna med horisontella ränder kan ge falsk säkerhet - forskning visar att om reflexränderna är vertikala så är det mycket enklare för bilister att uppfatta när en cyklist planerar att svänga. 

Cyklister är den grupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken och samtidigt ökar antalet cyklister, särskilt i städerna. Under 2015 skadades uppåt 1 850 personer i cykelolyckor.

År Lindrigt skadade Svårt skadade Döda
2014 1 394 239 33
2015 1 604 241 17
2016 (tom 17 okt) Uppgift saknas 176 15

Antal skadade och döda i cykelolyckor hela landet. Källa Trafikanalys.

Bilister har svårt att tolka och förutse vad cyklisten kommer att göra i till exempel en korsning. Med stöd av Länsförsäkringar har en grupp forskare vid Högskolan Skövde tittat närmare på vilka rörelsemönster vi som bilister söker och uppfattar hos cyklister.

Forskarna skapade experimentmiljöer där testpersoner fick följa cyklister i dagsljus, skymningsljus och nattmiljö. Sen fick de bedöma om de trodde att cyklisten skulle svänga eller fortsätta rakt fram.

– Resultaten var väldigt tydliga. När reflexerna var placerade vertikalt så var det mycket enklare att förstå vart cyklisten var på väg, om personen tänkte svänga eller inte, säger Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar. Det är en klar förbättring som visar att rätt placerade reflexer gör stor skillnad.

Länsförsäkringar har nu tagit fram nya reflexvästar med vertikala ränder. Västarna är tänkta för cyklister i första hand, men fungerar också för mopedister och motorcyklister. 

– Det allra bästa är när de vertikala ränderna fortsätter uppåt på hjälmen eftersom huvudrörelserna är ännu lättare att läsa av. Då får vi en riktigt tydlig signal om cyklisten tänker svänga eller inte. Vi hoppas kunna bidra till att ta fram sådana hjälmar framöver, avslutar Maria Wedin.

Tips när du ska cykla i skymning och mörker:

  • Självklart är det bättre att bära en väst med horisontella ränder än ingen alls – men allra bäst är en med vertikala ränder.
  • Flera reflexer är bättre än en – och placera dem på leder som rör sig.
  • Reflexer på hjälmen har mycket stor effekt på hur dina rörelsemönster uppfattas av andra trafikanter
  • I mörker måste cykeln ha en lykta och reflex bak och fram samt reflexer åt sidorna antingen på däck eller på ekrarna.

För mer information, kontakta gärna:
Maria Wedin, trafikexpert Länsförsäkringar, 073-96 413 45
Paul Hemeren, lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan Skövde, 0500-44 83 14
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden

Dokument & länkar