Månads -och veckopeng är ingen självklarhet

Hälften av barnen i vår undersökning får inte regelbundet pengar av sina föräldrar, vilket kan vara att göra sitt barn en björntjänst. 

I undersökningen uppger de flesta föräldrarna som inte ger barn vecko-eller månadspeng att de inte tycker att barnen behöver få egna pengar utan att de får pengar vid behov istället.

– Jag tycker att man ska involvera barnen tidigt i ekonomi och ge dem egna pengar att ansvara för. Det är också ett bra sätt att förbereda för den dag då barnet måste ta hela ansvaret för hushållsekonomin, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Att ge barnen en god ekonomisk start i livet innebär inte att ge dem mycket kontanter utan att lära barnen en sund attityd till pengar och att prioritera inköp. Barn lär sig snart vad pengar är och vad de kan användas till, men det är även viktigt att få en känsla för pengars värde.

De flesta föräldrar tycker att pengarna ska räcka till nöjen, tidningar och godis och att man ska ge sina barn vecko-eller månadspeng fram tills det att de fyller 18 år eller börjar arbeta extra.

Ålder och månadspeng i kronor (median)

5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år
125 125 125 125 125 125 175 250 250 350 450 550 650 950

Råd och tips kring barnens pengar och ekonomi

  •           Börja ge en liten slant i veckopeng när barnet är runt 5-6 år.
  •           Var beredd på att det kan bli fel inköp ibland. Låt det bli en lärdom.
  •           Kom överens med barnen om vilka inköp som ska ingå.
  •           Ge inte extrepengar lättvindigt. Koppla istället pengen till en motprestation.
  •           Det är nyttigt att spara och längta – berätta om fördelen med att spara först och handla sen.

Se hela rapporten på Länsförsäkringars Nyhetsrum

Rapporten bygger på frågor till 1 000 personer med barn upp till 18 år och är genomförd av PFM Research.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, telefon 073-96 419 69
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden