Livförsäkring - företag och lantbruk
Livförsäkring - företag och lantbruk

Livförsäkring - företag och lantbruk

Trygghet för dig och dina anställda.

  • Ekonomisk trygghet till efterlevande
  • Välj lösning efter behov

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Personförsäkring för företagare

Trygghet för dig och dina medarbetare

Våra livförsäkringar för företagare och lantbruk ger dig och dina medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra er om ekonomisk grundtrygghet till efterlevande om olyckan skulle vara framme.

Med en livförsäkring kan ni känna trygghet i att efterlevande får de ekonomiska förutsättningarna de behöver för att gå vidare om det värsta skulle hända dig eller dina anställda.

Vi har olika lösningar beroende på antalet anställda och utifrån era behov. Vår tjänstegrupplivförsäkring kan enbart tecknas av dig som arbetsgivare till dina anställda tjänstemän. Vår grupplivförsäkring kan tecknas av dig som anställd i ett företag med gruppavtal hos oss på Länsförsäkringar eller för dig som anställd i ett företag med oss som försäkringsgivare.

Kontakta oss för att köpa livförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring - TGL

Vår tjänstegrupplivförsäkring ger dina medarbetare en livförsäkring som motsvarar kollektivavtalens livförsäkring. Försäkringen ger de anhöriga ett engångsbelopp om den som är försäkrad avlider.

Vad ersätter tjänstegrupplivförsäkringen?

Försäkringen ger ersättning till efterlevande vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är sex prisbasbelopp och det minskar med ett halvt prisbasbelopp per år från och med det år den försäkrade fyller 55 år.

Vi betalar ut hela försäkringsbeloppet till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på minst 16 timmar per vecka. Vi betalar halva försäkringsbeloppet till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på mellan 8 och 16 timmar per vecka.

Förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/sambo och i andra hand arvingar. Om du vill att vi betalar till någon annan kan du fylla i blanketten om ändring av förmånstagare som du hittar längst ner på sidan.

Försäkringen har ett barntillägg

Efterlämnar medarbetaren arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett barntillägg på upp till två prisbasbelopp.

Lägg till olycksfallsförsäkring för ännu bättre skydd

Du kan också köpa en tjänsteolycksfallsförsäkring. Om du på grund av en olycka får en bestående nedsättning av kroppsfunktion eller inte har möjlighet att arbeta mer än 50 procent får du ekonomiskt stöd genom olycksfallsförsäkringen. Försäkringen täcker också för tandskadekostnader, merkostnader och ärr till följd av ett olycksfall. Samt ersättning för behandling hos psykolog eller psykoterapeut om du behöver stöd vid en krissituation.

Grupplivförsäkring

Med vår grupplivförsäkring kan du och dina medarbetare känna en trygghet i att era efterlevande får ett ekonomiskt stöd för att gå vidare om det värsta skulle inträffa någon av er.

Vad ersätter grupplivförsäkringen?

Livförsäkringen ger ersättning till förmånstagarna om den försäkrade avlider. Du väljer försäkringsbelopp när du ansöker om försäkringen. Försäkringen ersätter efterlevande vid dödsfall.

Förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/sambo och i andra hand arvingar. Om du vill att vi betalar till någon annan kan du fylla i blanketten om ändring av förmånstagare som du hittar längst ner på sidan.

Barnskydd

I livförsäkringen ingår också ett barnskydd som gäller för barn upp till 18 år. I barnskyddet betalas ett prisbasbelopp ut vid dödsfall.

Mer information om alla gruppförsäkringar

Förköpsinformation och blanketter

Här hittar du mer information om alla gruppförsäkringar som bland annat förköpsinformation och villkor.