Snabbguider

Snabbguider

Här finns information för er som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening eller är fastighetsägare.

Vi har tagit fram 2 guider där vi ger er snabba tips och råd på vad ni ska göra för att förhindra att skador uppstår i er fastighet. Gör gärna snabbguiderna tillsammans på nästa styrelsemöte och följ tipsen i slutet av varje guide.

I vår film om vattenskador får ni se exempel på vanliga vattenskador i kök och badrum och tips på hur ni kan undvika att de uppstår. Filmen vänder sig både till er i styrelsen och till de boende. Vi förklarar även hur ansvarsfördelningen vid en vattenskada kan se ut mellan den boende och bostadsrättsföreningen.

Vattenskador
Vattenskador innebär ofta en hög självrisk för föreningen, vars försäkring oftast påverkas när något händer i en boendes lägenhet. Samtidigt riskerar den boende att stå utan skydd om fel åtgärder utförs. Förutom att vara tidskrävande och kostsamt, kan en enda vattenskada drabba flera lägenheter samtidigt. Vattenskador kan dessutom uppstå i alla typer av fastigheter oavsett ålder, även vid nyproduktioner, men det finns en del saker ni i styrelsen kan göra för att förebygga dem. Nedan ger vi er tips och råd på vad ni kan göra för att skydda er fastighet mot brand- och vattenskador.

Snabbguider för vattenskador

Brandskador
Brandskador är besvärliga för både bostadsrättsföreningar och boende. Som fastighetsägare och styrelse i en bostadsrättsförening har ni ett ansvar för att undvika brand i er fastighet. Genom att identifiera brandrisker samt de utrymmen i er fastighet där brandriskerna finns, kan ni förebygga och minska konsekvenserna vid en eventuell brand. I brandguiderna lär du dig mer om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), att identifiera brandrisker, att identifiera utrymmen inom fastigheten där brand kan starta och brandtekniska installationer.

Snabbguider för brand