Brandguider
Brandguider

Brandguider - bostadsrättsförening

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Som fastighetsägare och styrelse i en bostadsrättsförening har ni ett ansvar för att undvika brand i er fastighet. I brandguiderna lär du dig mer om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), att identifiera brandrisker, att identifiera utrymmen inom fastigheten där brand kan starta och brandtekniska installationer.

Systematisk brandskyddsarbete

I detta avsnitt får ni som styrelse i en bostadsrättsförening allmän kännedom om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). För att säkerställa att fastigheten har ett fungerande brandskydd behöver systematiskt brandskyddsarbete genomföras. Guiden ger endast en fingervisning. För att vara bättre rustad rekommenderar vi att du läser vidare, du hittar flera bra länkar i slutet av guiden.

Brandskyddsarbete i din förening

Ansvaret för brandskyddet innebär enligt lag att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta görs genom systematiskt brandskyddsarbete - SBA. (2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor).

Identifiera brandrisker i er fastighet

Genom att identifiera vilka brandrisker som finns i er fastighet kan ni förebygga och minska konsekvenserna vid en eventuell brand. De identifierade brandriskerna bör ligga till grund för ert systematiska brandskyddsarbete (SBA), ta med dem i er kontroll! Guiden ger endast en fingervisning, efter avsnittet hittar du mer nyttig information.

 Elinstallationer

Elektriska fel hör till de vanligaste brandorsakerna, därför är det viktigt att kontrollera att elektriska apparater och dess kablar håller god standard. Förlängningskablar ska inte användas som permanent lösning. Lysrör ska ha säkerhetsglimtändare. Belysningsarmaturer ska vara minst 50 cm från brännbart material.

Identifiera utrymmen i er fastighet

Genom att identifiera de utrymmen i er fastighet som har risk för exempelvis brandstart, kan ni förebygga och minska konsekvenserna vid en eventuell brand. De identifierade utrymmena bör ligga till grund för ert systematiska brandskyddsarbete (SBA), ta med dem i er kontroll! Guiden ger endast en fingervisning, efter avsnittet hittar du mer information.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger aldrig förvaras i trapphuset, inte ens tillfälligt. Om räddningsstegar finns, prova dem gärna för att se till att de fungerar ordentligt. 

Brandtekniska installationer

Brandtekniska installationer är till exempel brandvarnare, brandsläckare och röklucka. Genom att gå igenom vilka brandtekniska installationer som finns i er fastighet kan ni förebygga och minska konsekvenserna vid en eventuell brand. De brandtekniska installationerna bör kontrolleras inom ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Guiden ger endast en fingervisning, efter avsnittet hittar du mer information.

Brandvarnare

Det bör finnas en brandvarnare på varje våningsplan. Brandvarnare ska också finnas i de boendes lägenheter. Tips: dela ut brandvarnare till nya boenden. Testa brandvarnarna minst en gång per år, gärna i samband med föreningens städdagar.