Attityd och beteenden i trafiken

Som företagare och arbetsgivare är det viktigt att prata med dina förare om riskerna med olika beteenden och vara tydlig med att vissa riskbeteenden inte accepteras.

Attityd och beteenden i trafiken

Personlighet hos riskbenägna förare

Personligheten spelar stor roll för hur en bilförare beter sig i trafiken. Hur föraren reagerar i olika trafiksituationer som omkörning, trafikstockning och andra svårhanterliga situationer har i grunden att göra med personlighet. Några egenskaper sticker ut hos förare som tar risker.

  • Blir lättdistraherad eller provocerad.
  • Är impulsiv - handlar först och tänker sedan.
  • Överskattar andra bilisters förmåga.
  • Respekterar inte gällande regler.

Ditt och dina förares beteende gör skillnad

Övriga trafikanter beter sig inte alltid som man förväntar sig. Det krävs både uppmärksamhet och reaktionsförmåga av alla som rör sig på vägarna. I nio fall av tio är den mänskliga faktorn en bidragande orsak till trafikolyckan. Som yrkesförare, inte minst om du kör tunga fordon, har du ett särskilt stort ansvar.

  • Lägg mobilen åt sidan. Enligt lag får du inte ens hålla den i handen.
  • Håll hastigheten och anpassa farten till rådande förhållanden.
  • Planera dina omkörningar.
  • Tänk på att ett tufft körsätt kan skrämma andra trafikanter att begå fel.

Det lönar sig att köra trafiksäkert!

Livsfarlig trötthet

Tio mil kvar. Kör du vidare även om tröttheten slår till? Tiden mellan tre och fem på morgonen är risken att somna vid ratten som störst.

Trötthet i trafiken