Tjänstepension – med eller utan kollektivavtal

Låt oss hjälpa dig med pensionen

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Flytta ditt pensionssparande till oss

Om du har ditt sparande på annat håll idag kan du enkelt flytta det till oss. Det ger dig en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.

Vad är tjänste- eller avtalspension?

Den pension som du får från arbetsgivaren

Många arbetsgivare betalar en tjänstepension till sina anställda. Den kallas även avtalspension. Som anställd är det viktigt att se till att du får tjänstepension eftersom den kompletterar den allmänna pensionen som du får från staten.

Tjänstepensionen kan i slutändan stå för närmare hälften av din totala pension.
Du väljer själv var du placerar din tjänstepension och på så vis kan du själv påverka hur ditt sparande växer.

Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte teckna tjänstepension till sina anställda, men många väljer att göra det ändå.


Familj på promenad

Tips om din tjänstepension

  • Kontrollera om ett efterlevandeskydd ingår eller inte. Du kan aktivt behöva komplettera eller ta bort det beroende på vilket behov du har och vad som ingår automatiskt. Men betala inte för ett efterlevandeskydd i onödan.
  • Se till att rätt person står som förmånstagare till efterlevandeskyddet. Om du är osäker kan du skicka in en ny blankett där du namnger den person du vill ska få pengarna om du avlider.
  • Om du tillhör en valcentral, kontakta den om du ska ändra eller ta bort efterlevandeskyddet. Fråga personalavdelningen om du är osäker. Om du får tjänstepension betald av din arbetsgivare kontakta försäkringsbolaget som arbetsgivaren har kontakt med.
  • Du kan byta fonder hos det försäkringsbolag som du valt. Det är avgiftsfritt att byta och det medför inga skattekonsekvenser.
  • Se över dina placeringar minst en gång per år och byt placering vid behov.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Många småföretagare saknar skydd

Jobbar du i ett småföretag är risken stor att du saknar det skydd som vanligtvis ingår på en arbetsplats som har kollektivavtal. Det kan få stora konsekvenser för hur din framtida pension ser ut.

Tjänstepension – mer än bara ett sparande

Vår tjänstepension är mer än ett sparande. Genom att lägga till försäkringsskydd får du större trygghet för dig och din familj om du blir sjuk, skadad eller avlider.

Prata med din chef om din tjänstepension

Prata med din arbetsgivare för att höra om möjligheterna att få tjänstepension. Passa även på att ta upp skydd vid olycksfall och långvarig sjukdom. Läs vidare om vad tjänstepension innebär för arbetsgivaren på våra företagssidor.

Läs mer om tjänstepension företag här

Fika på jobbet


Om din arbetsgivare har kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation som reglerar bl a förmåner som t ex tjänstepension. Avtalet syftar främst till att säkerställa bra villkor för arbetstagaren.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal, sköts hanteringen av din tjänstepension av en valcentral. Valcentralen ger dig möjligheten att välja försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension. Se priser och läs mer på sida för respektive kollektivavtal.

Privatanställd arbetare

privatanställd arbetare

Du som är privatanställd arbetare får pension från din arbetsgivare som kallas Avtalspension SAF-LO.  Från det år du fyller 25 år sätter din arbetsgivare in pengar till din pension och du kan välja till skydd för din familj. 

Privatanställd tjänsteman

Privatanställd tjänsteman

Du som är privatanställd tjänsteman omfattas av ITP-avtalet. Det innebär att din arbetsgivare betalar in ett visst belopp till din tjänstepension.

Kommun- eller landstingsanställd

Kommunanställd

Är du anställd inom kommun-eller landsting betalar din arbetsgivare in pengar till din pension i antingen KAP-KL eller AKAP-KL. Du gör ditt val hos Pensionsvalet, Electum eller Valcentralen som är tjänstepensionernas valcentraler.

Anställd i kommunalt företag

Kommunalt företag

Du som är anställd inom ett kommunalägt bolag  har en tjänstepension kallad PA-KFS 09. Du gör ditt val hos Pensionsvalet som är valcentral för PA-KFS 09. Om du är född 1954 eller tidigare ser reglerna annorlunda ut.

Statligt anställd

statligt anställd

Du som är statligt anställd har en tjänstepension som kallas PA 16. Du gör ditt val hos Statens tjänstepensionsverk (SPV) som är valcentral för PA 16.

Försäkringstjänsteman

försäkringstjänsteman

Du som är försäkringstjänsteman har en tjänstepension som heter FTP. Reglerna skiljer sig åt beroende på när du är född och valcentralen är Skandikon.

Scenarbetare

Scenarbetare

Du som är anställd vid en teater, dans- eller musikinstitution har en tjänstepension som kallas AIP. Du gör ditt val hos Collectum som är valcentral för AIP.


Komplettera din tjänstepension

Växla in din lön för mer tjänstepension

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din bruttolön och får inbetalt till din pension istället. 

  • Du accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot tjänstepension. 
  • Förmånligt för dig som har en månadslön på cirka 40 000 kronor eller mer, efter löneväxling. 
  • Du betalar skatt först vid utbetalning. 

Läs mer om löneväxling

Kvinnor vid dator på kontor