Vill du bli av med skrot och miljöfarligt avfall?

Du som har en lantbruks- eller gårdsförsäkring erbjuds nu en möjlighet att anmäla om hämtning. Insamlingen bidrar till att minska skaderisken på våra gårdar och värna om miljön. Vi samarbetar med ReAgro.

Anmälan

Du kan anmäla om hämtning under perioden 15 februari-31 mars på ReAgros hemsida reagro.se/lf

Så här fungerar det

Inventera och anmäl

 • Inventera hur mycket metallskrot och farligt avfall som du behöver bli av med.
 • Gör anmälan på ReAgros hemsida.
 • Du behöver ha ditt försäkringsnummer till hands.

Hämtning

 • ReAgro meddelar i förväg via SMS innan hämtning sker.
 • Hämtning sker med två olika fordon – ett för farligt avfall och ett för skrot.
 • Det är viktigt att det som lämnas är uppställt enligt ReAgros instruktioner.

Ersättning och kostnader

 • Det skrot du lämnar ger dig en intäkt efter avdrag för transporten.
 • Farligt avfall är kostsamt att ta hand om och medför en kostnad som du blir
  fakturerad. Avgiften varierar beroende på vad du lämnar. Se prislistan på
  ReAgros hemsida för mer information.
 • Om du i slutändan går plus eller minus beror på mängderna du lämnar och sommarens aktuella skrotpriser.
 • Först när alla hämtningar är klara i länet får du en redovisning av intäkter och kostnader.

Om du har några frågor

Mer information finns i villkor samt informationen om ersättning och kostnader.
På reagro.se/lf tar du del av den fullständiga informationen gällande hämtningen. ReAgro besvarar samtliga frågor som rör anmälan, hämtning, priser och fakturor.

Ring 018-29 24 66 eller mejla skrot@reagro.se

Miljön är viktig för oss

Miljön och det lokalsamhälle som vi verkar och lever i ligger oss varmt om hjärtat. Därför engagerar vi oss i samarbeten som gynnar miljön.