Kostnadsfri besiktning av villa

Vi erbjuder alla våra nya villa- och villhemförsäkringskunder en kostnadsfri BoTryggbesiktning.

Villa som ligger på en stillsam gata.

Besiktning för din trygghet

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i det försäkringsskydd vi ger. Med BoTrygg-besiktningen får du en genomgång av din villa och tips på vad som kan vara bra att tänka på i framtiden. Besiktningen är inget krav för att försäkringen ska gälla men vi rekommenderar dig att genomföra den. Varje BoTrygg-besiktning dokumenteras i ett protokoll som du självklart får ta del av.

I samband med BoTrygg-besiktningen får du även möjlighet att prata med våra tekniker om vad du kan göra för att förebygga skador. Vi har samlat många bra tips på hur du kan undvika skador här på webben.

Tänk på att BoTrygg-besiktningen inte förväxlas med den undersökningsplikt som gäller vid fastighetsköp.

Kostnadsfri vattenvarnare

Teknikerna installerar även en kostnadsfri vattenvarnare vid besöket. Vattenvarnaren Leakbot sätts på inkommande vatten som kopplas till en app i din telefon. Den gör dig uppmärksam och larmar om det skulle uppstå ett vattenläckage. Läs mer om LeakBot.