Båtförsäkring

Se pris och köp båtförsäkring

Försäkra din båt. Här kan du enkelt räkna ut vad din båtförsäkring kostar och köpa den direkt. Du kan också kontakta oss så hjälper vi till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

 • Sveriges största båtförsäkringsbolag - vi försäkrar 3 av 10 båtar
 • Lokal och nära kontakt med ditt varv
 • Marknadens mest omfattande båtolycksfallsförsäkring ingår

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Försäkra din båt

Motorbåt, segelbåt, vattenskoter eller jolle? Vi försäkrar de flesta fritidsbåtar. 

Båtförsäkringen gäller både till sjöss och på land. Du väljer själv omfattning. Med vår BAS försäkring får du ett bra grundskydd. Med MAX är även båtmotorn och annan maskinell utrustning försäkrad om du råkar ut för en oförutsedd händelse eller tankar med fel bränsle.

Tänk på att...

Försäkra ditt fordon samma dag som du köper det.

Upp till 40 procent rabatt

Du kan sänka priset på försäkringen med 10 procent om du har minst förarintyg. Har du dessutom gjort åtgärder för att minska skaderisken kan du få ytterligare 30 procent.

Åtgärderna nedan ger 10 procents rabatt vardera.

 • Montera spårsändare.
 • Lås in utombordsmotorn under vintern.
 • Lås fast båten i hemmabryggan.
 • Märk utombordsmotorn eller vattenskotern med mikropunkter.
 • Montera stötdämpande kölskydd.

Läs mer om hur du kan förebygga båtskador här

Välj båtförsäkring efter dina behov

Innehåll
Max
Bas
Ansvar

Om du blir skadeståndsskyldig för skada på annan person eller annans egendom.

Vid grundstötning, kollision, masthaveri eller om båten sjunker. Gäller även vid annan plötslig och oförutsedd, utifrån kommande, händelse.

Om båten skadas när den befinner sig på land eller vid sjösättning, upptagning och transport.

Om båten skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion.

Om båten utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.

För advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.

För personer som skadas vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten.

Vid plötslig och oförutsedd skada på motor och maskinell utrustning som är högst tio år gamla.

Vid plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör som är högst tio år gamla. Försäkringen gäller också för sanering av tank vid feltankning samt borttappade eller skadade nycklar. Högre ersättningsbelopp för personlig egendom och uppläggningsmaterial.

Om du behöver bogsering eller transport av bränsle eller reservdelar. Den gäller också för skäliga kostnader för hemresa, eller logi samt transport av båten, om den har blivit obrukbar.

Om du råkar ut för en ersättningsbar skada som gör båten obrukbar under perioden 1 maj – 30 september kan du få avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar.


Tilläggsförsäkringar

BAS och MAX täcker det mesta. Men i vissa lägen kan du behöva en tilläggsförsäkring.

Hyra ut båten

Vill du hyra ut din båt eller låna ut den mot ersättning behöver du teckna tilläggsförsäkringen för uthyrning.

Med båten i andra farvatten

Planerar du att röra dig i andra geografiska områden än där försäkringen gäller behöver du kontakta oss i god tid för att få besked om vilka regler som då gäller. Vi har alltid tips på vad du behöver tänka på. Läs mer om var försäkringen gäller under Vanliga frågor och svar om båtförsäkring.

Kontakta oss


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser.


Vanliga frågor och svar om båtförsäkring

 • Försäkringar

  Försäkringen gäller Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

  Om du planerar att gå utanför dessa områden ber vid dig kontakta oss i god tid innan avresan.


  Hjälpte det här svaret dig? 31 av 44 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie.


  Hjälpte det här svaret dig? 16 av 83 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi reparerar din båt till det skick den var innan skadan. Skulle skadan vara så stor att kostnaden överstiger värdet på båten ersätter vi båtens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet.


  Hjälpte det här svaret dig? 18 av 28 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Försäkringen gäller på samma sätt för vännen som för dig.


  Hjälpte det här svaret dig? 12 av 15 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vill du hyra ut måste du teckna tilläggsförsäkring som gäller med en extra självrisk på 5 000 konor. Notera att försäkringen inte gäller om hyrestagaren försvinner med båten eller orsakar skadegörelse.


  Hjälpte det här svaret dig? 4 av 7 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Alla båtar bör ha en brandsläckare ombord. Båtar med över 20 hästkrafter eller utrustning för till exempel matlagning ska ha godkänd två-kilos handbrandsläckare ombord. Har man inte det kan ersättningen vid brandskada minskas.


  Hjälpte det här svaret dig? 22 av 29 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst. Stjäls instrument ur snabbfästen eller saker förvarade under kapell riskerar du att ersättningen minskas.


  Hjälpte det här svaret dig? 14 av 23 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Försäkringen gäller på samma sätt för vännen som för dig.


  Hjälpte det här svaret dig? 12 av 15 har fått hjälp av svaret

Är du redan kund?

Logga in för att se dina försäkringar

När du loggar in på Mina sidor får du en överblick över dina aktuella försäkringar. Du kan också enkelt hantera din ekonomi med full tillgång till alla dina banktjänster.

 

Anmäl skada

Har du råkat ut för skada eller drabbats av inbrott kan du anmäla det direkt. 

Mer om skadeanmälan