Trygga din pension med Garantiförvaltning

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att spara med lägre risk för att trygga pensionspengarna. Garantiförvaltningen är en sparform med garanti som du och dina anställda kan välja om du har din tjänstepension hos oss. 


Följ utvecklingen i ditt sparade

Du kan enkelt följa hur ditt sparande utvecklas. Du får också ett värdebesked per post en gång per år. Det ger dig en större trygghet och bättre koll på hur mycket du får i pension. I rapporten nedan kan du läsa mer om Garantiförvaltningens utveckling och placeringar.

Status och kommentar kring utvecklingen per 20190930

Vi förvaltar ditt sparande

Våra professionella förvaltare placerar minst 40 procent av pengarna i räntebärande värdepapper, eftersom det historiskt sett är en stabil placering. Vi arbetar hela tiden för att du ska få bättre avkastning än den vi garanterar, därför placeras en del av pengarna i aktier och andra tillgångar som över tid ger möjlighet till högre avkastning. Det ger en god riskspridning.

Så placeras dina pengar

  • Räntebärande Sverige 41 %
  • Aktier utvecklade marknader 21 %
  • Aktier, Sverige 13 %
  • Investment Grade 6 %
  • Alternativa Investeringar, 6 %
  • Fastigheter 5 %
  • Loans 5 %
  • Aktier, tillväxtmarknader 3 %

Per 31 oktober 2019

Kapitalavgift 0,65 %

Kapitalavgiften tas ut direkt från försäkringskapitalet. Garantiförvaltningens kostnad för placeringar tas inte från försäkringskapitalet utan har redan dragits av från avkastningen. Denna kostnad är för närvarande 0,15 %. 

Garantinivå

Löpande inbetalningar
80 %
Engångsbetalningar
80 %

Garantiförvaltningens egenskaper utgår från gällande villkor för Friplan. Förändringar när det gäller produktens egenskaper och villkor kan ske. Garantin kan ändras för framtida inbetalningar.


Utbetalning av ditt sparande

När och under hur lång tid utbetalningarna betalas ut styrs av försäkringslösningen du valt. Beloppet är baserat på det aktuella och det garanterade värdet, där det högsta beloppet betalas ut. Garantin kan ändras för framtida inbetalningar.

Viktig information

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Garantiförvaltningens egenskaper utgår från gällande villkor för Friplan. Förändringar när det gäller produktens egenskaper och villkor kan ske. Utvecklingen för Garantiförvaltningen på denna sida anges före kapitalavgift men efter kostnad för placeringar om inget annat anges.

Mer om friplan


Hållbarhet inom Garantiförvaltningen

De investeringar som görs inom Garantiförvaltningen ska följa internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi kontrollerar alla noterade aktier och företagsobligationer så de inte strider mot internationella konventioner och normer.

Uteslutning

Om ett normbrott upptäcks utesluts bolaget från Garantiförvaltningen. Även bolag som kan kopplas till kontroversiella vapen, samt gruv- och energibolag som genererar en viss procentandel av sin omsättning från kol utesluts.

Gröna obligationer

Garantiförvaltningen investerar i gröna obligationer. Det bidrar till att finansiera hållbara projekt med ett koldioxidreducerande syfte. Dessutom innehåller förvaltningen enskilda innehav som har ett uttalat hållbarhetsfokus.