Nytt nummer av Hemmaplan ute

I detta nummer av Hemmaplan kan du bland annat läsa om hur du kan stärka likviditeten i företaget genom att belåna ditt kommande EU-stöd samt om Hjelmsäters egendom som har Sveriges första moderna biokolstillverkning. Du kan också läsa om tre företagsledares syn på det lokala lantbrukets framtid och hur vi förstärker vårt Lantbruksteam. Till Hemmaplan

Se alla nyheter