Illustration av ett hus med villaförsäkring.
Illustration av ett hus med villaförsäkring.

Villaförsäkring

Villaförsäkringen skyddar ditt hus och tomten det står på. Om du vill försäkra dina saker och dig själv ska du teckna en kombinerad villahemförsäkring.

 • Vi försäkrar 4 av 10 villor i Skaraborg
 • Reseskydd 45 dagar
 • Vi finns nära om det händer något
Se pris
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i villahemförsäkringen?

Innehåll
Stor Ingår
Mellan
Bas

Om något skulle hända ditt hus eller dina saker.

Egendomsskyddet i villa- och villahemförsäkringen ersätter bland annat...

 • stöld och skadegörelse
 • brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • vatten-, olje- och andra läckageskador
 • storm-, hagel- och blixtskador
 • översvämnings- och naturskador
 • skador på installationer och hushållsmaskiner
 • skador på glasrutor
 • skador orsakade av vilda djur i bostaden

För villahemförsäkring gäller dessutom även följande egendomsskydd

 • skador orsakade av trafikolyckor
 • livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • transportskador vid flytt som du själv har hand om
 • merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada.

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du.

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader.

Överfallsskyddet gäller inte Villa- utan enbart Villahemförsäkring.

Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning samt sveda och värk med ett belopp enligt schablon

Reseskyddet gäller inte Villa- utan enbart Villahemförsäkring.

Reseskyddet är en bit av tryggheten som du och familjen tar med er, var ni än reser i världen. Försäkringen gäller under resans första 45 dagar. Behöver du reseskydd längre tid och kontaktar oss före avresan, kan vi erbjuda en reseförsäkring som gäller för din utlandsvistelse.

Har du barn under 18 år, som inte bor i samma bostad som du, gäller försäkringen också för dem, när de är med på resan.

För att försäkringen ska gälla i hela världen krävs att du är varaktigt bosatt och folkbokförd i Sverige. Annars gäller reseskyddet endast i Sverige.

Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för skada som har samband med ditt arbete.

Försäkringen gäller inte om du väljer att resa till land eller område dit UD avråder från att resa.

Läs mer om reseskydd

ID-skyddet gäller inte Villa- utan enbart Villahemförsäkring.

Skydd vid id-stöld som hjälper dig om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang

Läs mer om ID-skydd

Krisskyddet gäller inte Villa- utan enbart Villahemförsäkring.

Behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbas av exempelvis en brand i din bostad.

Försäkringen gäller för

 • Sanering inom bostadshuset mot levande insekter.
 • Sanering av aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss på och i direkt anslutning till bostadshuset.
 • Sanering av lösöre inom bostadshuset med undantag för kläder, textilier och matvaror. Kostnaden ska inrymmas i försäkringsbeloppet och inte överstiga egendomens värd.

Läs mer här.

Allrisk lösegendom gäller inte Villa- utan enbart Villahemförsäkring.

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av lösöre och värdehandlingar genom plötslig och oförutsedd händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett).

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett).

Begränsning; skada på yttertak, altantak, skärmtak och liknande som orsakats av snötryck ersätts endast om taket byggts enligt gällande byggnorm och för rådande snözon. Mer om Allrisk byggnad

Ett komplement till reseskyddet i din försäkring och gäller i hela världen för ett obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj. Läs mer här.

Foto på ett kompisgäng som tar en pizzapaus i flytten.

Villaförsäkring eller villahemförsäkring

Som husägare behöver du en villaförsäkring som skydd mot ekonomisk förlust vid eventuell skada, till exempel brand, läckage och inbrott. Villaförsäkringen skyddar dina byggnader och tomten. För ditt bohag och dina saker - det som på försäkringsspråk kallas lösegendom - behövs också en hemförsäkring.

Du kan teckna villaförsäkringen tillsammans med en hemförsäkring – den blir då en villahemförsäkring. Med villahemförsäkringen har du skydd både för byggnaderna och tomten, men även för ditt bohag och dig själv. I själva hemförsäkringen ingår dessutom viktiga skydd som egendomsskydd, rättsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd, reseskydd, krisskydd och skydd vid identitetsstöld.

Se pris och köp försäkring

Tilläggsförsäkringar för din villahemförsäkring

Försäkringen för ditt boende innehåller ett bra skydd för de allra flesta händelser men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Allrisk angivna föremål, Hobbyverksamhet, Magasinerat lösöre och Samlingar, smycken & klockor är exempel på tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din hemförsäkring hemd. Du hittar förköpsinformation längre ner på sidan. Kontakta oss så går vi igenom ditt behov av tilläggsförsäkringar.

Om något händer dina saker

Alla dina ägodelar som du har i ditt hem som är flyttbara, till exempel din tv, möbler, kläder, konst och personliga saker, kallas för lösöre. Hos oss är din lösegendom är fullvärdesförsäkrad.

Högsta ersättningsbelopp för stöldbegärlig egendom är dock 500 000 kronor. Som stöldbegärlig egendom räknar vi bland annat: smycken, klockor, antikviteter, konstverk, kameror, mobiltelefoner, datorer, musikinstrument, tv-apparater samt vapen och alkoholhaltiga drycker.

I försäkringsvillkoret finns ytterligare begränsningar av ersättningsbelopp för viss egendom, till exempel pengar, värdehandlingar, smycken, armbandsklockor, mynt-, sedel- eller frimärkssamlingar samt ägodelar du förvarar eller medför utanför bostaden.

Hemförsäkringen täcker inte skador på saker som tillhör företag eller används i företagets verksamhet.

Fullvärdesförsäkring för villa

De allra flesta väljer att försäkra sin villa med fullvärde. Fullvärdesförsäkringen ersätter vad det kostar att återställa byggnaden, och det finns ingen beloppsbegränsning. Banken ställer oftast krav på att villan är fullvärdesförsäkrad om du har tagit lån på huset.

Alternativet till fullvärdesförsäkring är första risk-försäkring. Då försäkras byggnaden med ett försäkringsbelopp, som är det mesta som du kan få i ersättning om skadan skulle vara framme.

Villaförsäkring - om du bara behöver försäkra huset

Om du redan har en hemförsäkring genom ditt fackförbund, eller har ett hus som du hyr ut, behöver du bara försäkra huset och tomten det står på med en villaförsäkring.

I villaförsäkringen ingår ett egendomsskydd om något skulle hända ditt hus eller din tomt, men den täcker inte dina saker som till exempel möbler eller kläder.

För att ansöka, välj alternativet "villaförsäkring, enbart hus"

Ansök om villaförsäkring

Frågor och svar om villaförsäkring