Illustration av en lägenhet med bostadsrättsförsäkring., en cykel, en mobil och en brandsläckare.
Illustration av en lägenhet med bostadsrättsförsäkring., en cykel, en mobil och en brandsläckare.

Bostadsrätts­försäkring

Hemförsäkringen för dig som äger din bostad. Med skydd för ditt hem, dig själv och dina saker.

 • Skydd vid ID-stöld
 • 45 dagars reseskydd
 • Vi finns nära om det händer något
Se pris
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i bostadsrättsförsäkringen?

Innehåll
Stor Ingår
Mellan
Bas

Egendomsskyddet i ersätter bland annat..

 • stöld och skadegörelse
 • brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • vatten-, olje- och andra läckageskador
 • storm-, hagel- och blixtskador
 • översvämnings- och naturskador
 • skador på installationer och hushållsmaskiner
 • skador orsakade av vilda djur i bostaden
 • skador orsakade av trafikolyckor
 • livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • transportskador vid flytt som du själv har hand om
 • merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada.

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du.

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader.

Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning samt sveda och värk med ett belopp enligt schablon

Reseskyddet är en bit av tryggheten som du och familjen tar med er, var ni än reser i världen. Försäkringen gäller under resans första 45 dagar. Behöver du reseskydd längre tid och kontaktar oss före avresan, kan vi erbjuda en reseförsäkring som gäller för din utlandsvistelse.

Har du barn under 18 år, som inte bor i samma bostad som du, gäller försäkringen också för dem, när de är med på resan.

För att försäkringen ska gälla i hela världen krävs att du är varaktigt bosatt och folkbokförd i Sverige. Annars gäller reseskyddet endast i Sverige.

Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för skada som har samband med ditt arbete.

Försäkringen gäller inte om du väljer att resa till land eller område dit UD avråder från att resa.

Läs mer om reseskydd

Skydd vid id-stöld som hjälper dig om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang

Läs mer om ID-skydd

Behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbas av exempelvis en brand i din bostad.

Försäkringen gäller för skada på lösegendom orsakad av vilda djur som tagit sig in i bostadshuset.

Försäkringen gäller inte för

 • skada orsakad av råttor, möss och andra smågnagare
 • skada orsakad av andra insekter än bin och getingar

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av lösöre och värdehandlingar genom plötslig och oförutsedd händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett).

Ett komplement till reseskyddet i din försäkring och gäller i hela världen för ett obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj. Läs mer här.

Bild på barnkalas i en bostadsrätt med barn, vuxna och ballonger.

Försäkra din bostadsrätt

Du som äger din bostad behöver en bostadsrättsförsäkring för att skydda dig själv och dina saker.

Med en hem- och bostadsrättsförsäkring har du ett skydd för när det oväntade händer, och dessutom är även bostaden skyddad om något skulle hända med den.

Se pris och köp försäkring

Tilläggsförsäkringar för din bostadsrättsförsäkring

Försäkringen för ditt boende innehåller ett bra skydd för de allra flesta händelser men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Allrisk angivna föremål, Hobbyverksamhet, Magasinerat lösöre och Samlingar, smycken & klockor är exempel på tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din hemförsäkring hemd. Du hittar förköpsinformation längre ner på sidan. Kontakta oss så går vi igenom ditt behov av tilläggsförsäkringar.

Vad är bostadsrättstillägg?

Om du bor i en bostadsrätt behöver du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Detta ingår ingår när du tecknar hem- och bostadsrättsförsäkring hos oss.

Mer om bostadsrättstillägg

Om något händer dina saker

Alla dina ägodelar som du har i ditt hem som är flyttbara, till exempel din tv, möbler, kläder, konst och personliga saker, kallas för lösöre. Hos oss är din lösegendom är fullvärdesförsäkrad.

Högsta ersättningsbelopp för stöldbegärlig egendom är dock 500 000 kronor. Som stöldbegärlig egendom räknar vi bland annat: smycken, klockor, antikviteter, konstverk, kameror, mobiltelefoner, datorer, musikinstrument, tv-apparater samt vapen och alkoholhaltiga drycker.

I försäkringsvillkoret finns ytterligare begränsningar av ersättningsbelopp för viss egendom, till exempel pengar, värdehandlingar, smycken, armbandsklockor, mynt-, sedel- eller frimärkssamlingar samt ägodelar du förvarar eller medför utanför bostaden.

Hemförsäkringen täcker inte skador på saker som tillhör företag eller används i företagets verksamhet.

Flyttanmälan

Kom ihåg att anmäla din flytt till Skatteverket. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer och gör din flyttanmälan på http://www.skatteverket.se/flyttanmalan

För dig som hyr din bostad

Se till att du har rätt skydd för ditt hem. Om du hyr din bostad behöver du en hemförsäkring för hyresrätt.

Frågor och svar om bostadsrättsförsäkring