Skadeguider

Vad händer med mitt skadeärende?

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skaraborg

När olyckan är framme är det skönt att veta att man har en försäkring. Men vad händer egentligen med min anmälan? Här hittar du guider till några av våra vanligaste skadeärenden där vi hoppas att du finner svar på dina funderingar.


Fordon

Kollision

Om du krockar med ett annat fordon eller kör på någons egendom, till exempel staket eller brevlåda, ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt, även om ditt fordon inte har fått några skador.

Ta gärna bilder med din mobilkamera på olycksplatsen. Det är bra att dokumentera skadornas omfattning och den andra bilens registreringsnummer.

Skadeanmälan

Börja med att anmäla skadan

Anmäl skadan till oss även om ditt fordon inte har fått några skador. Ni behöver inte fylla i anmälan tillsammans men det är viktigt att ni byter uppgifter till exempel registreringsnummer och personuppgifter. Finns det vittnen be om deras kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dem.
Det är enkelt anmäla skadan här på vår webbplats eller i appen.
Anmäl skadan via internet

Du kan också anmäla din skada via telefon eller post.
Kontakta oss

Parkeringsskada

Ibland händer det att någon har kört emot din bil på till exempel en parkeringsplats och smitit från platsen utan att lämna sina kontaktuppgifter.

När du upptäcker skadan kan du ta kort med din mobilkamera, notera plats, tidpunkt och eventuella andra fynd som till exempel hjulspår, glassplitter eller annat.

Om du har någon med dig som kan intyga att skadan inte fanns där innan du parkerade kan den personen vara vittne till händelsen.

Polisanmälan

Gör en polisanmälan

Anmäl händelsen till polisen. Att köra från en olycksplats utan att ge sig till känna betraktas som smitning.


Resa

Försenat/förlorat bagage

Om ditt bagage blir försenat när du åker iväg på en resa ska du anmäla det till flygbolaget. Be om att få en PIR-rapport (property irregularity report) som du har framför dig när du gör din anmälan till oss.

Bagageförsening ersätts bara vid utresa.

Skadeanmälan

Anmäl skadan till oss

Det enklaste sättet att göra anmälan är direkt här på internet.

Anmäl skada via internet

Tänk på att det kan finnas en försäkring via ditt bankkort. Förutom att anmäla händelsen till oss kan du därför också kontakta kortutgivaren. Om du har betalat resan med ett bankkort hos oss uppger du det i din anmälan till oss.

Du kan också göra anmälan via telefon eller post.

Kontakta oss

Sjuk på resan

Sök vård för sjukdomen eller olycksfallet från första dagen den inträffar.

Be om att få ett läkarintyg där det tydligt framgår diagnos och ordination om vila. Spara läkarintyget och kvitton på egna utlägg.

Ditt försäkringsnummer och resekortet hittar du i appen.

SOS International

Kontakta SOS International

Du kan kontakta SOS International för att få råd om vart du ska vända dig och hur du ska handla. 

Är du i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz ska du t.ex. uppsöka ett allmänt sjukhus och visa ditt EU-kort. Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvård som landets invånare. I vissa länder är vård helt kostnadsfri eller mindre än självrisken i försäkringen.

SOS International hjälper även till att, vid allvarligare skador och sjukdomar, ha kontakt med sjukhuset. Om du på grund av skadan eller sjukdomen inte kan resa hem som planerat hjälper dessutom SOS International till att boka en ny hemresa.

Kontakta SOS International