Länsförsäkringar undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Länsförsäkringar Bank har skrivit under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Det innebär att banken tydliggör ambitionen att möta de globala hållbarhetsutmaningarna och att arbeta mot målen i Parisavtalet och FN:s globala mål om en hållbar utveckling. -Som en lokal och kundägd bank har Länsförsäkringar Bank en viktig roll att spela i omställningen till ett mer hållbart samhälle och vi kommer göra vårt yttersta för att hjälpa våra kunder att göra hållbara val, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank.

Sven Eggefalk

På den resa som vi har påbörjat kommer FN:s principer för ansvarsfulla banker ge oss värdefulla verktyg och möjlighet att anpassa vår verksamhet till internationella överenskommelser, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank:

-Genom att underteckna principerna åtar sig Länsförsäkringar Bank att redovisa såväl negativ som positiv påverkan inom väsentliga hållbarhetsområden och tydligt redogöra för vilka hållbarhetsmål Länsförsäkringar Bank arbetar med för att uppnå.

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet syftar till att sätta ramarna för ett hållbart banksystem som driver den globala ekonomin i en hållbar riktning. Genom att underteckna principerna åtar sig Länsförsäkringar Bank att redovisa såväl negativ som positiv påverkan inom väsentliga hållbarhetsområden och tydligt redogöra för vilka hållbarhetsmål Länsförsäkringar Bank arbetar för att uppnå. Vidare åtar sig banken att, tillsammans med övriga aktörer i bankbranschen, arbeta för gemensamma hållbarhetsmål där arbetssättet synkroniseras och blir jämförbart.

Länsförsäkringar bank och Länsförsäkringsgruppen har idag fokus på att bidra till FN:s globala mål och mål 3, 8 ,10, 12 ,13 och 16 är prioriterade mål. För att anpassa oss till dagens ränteläge har vi beslutat att sänka kalkylräntan från 7 procent till 6 procent, vilket gör det enklare för bland annat unga att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank.
 

För ytterligare information kontakta:
Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank. Tel. 070 -240 47 04
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden