Färre företagare oroar sig för sjukskrivningar trots ökad stress

Fler småföretagare anser att stressen ökat i dag än för tre år sedan, men trots det är färre företagare oroliga för att deras medarbetare ska bli sjukskrivna, visar Länsförsäkringars senaste Hälsobarometer.

Kristina Ström Olsson hälsostrateg Länsförsäkringar
Foto: Länsförsäkringar

Fyra av tio småföretagare anser att stressen har ökat bland deras medarbetare under det senaste året. Det är fler än 2015 då tre av tio ansåg att stressen ökat.

– Att fler anser att stressen ökat är givetvis inte bra. Stress är en bidragande orsak till sjukskrivning.  Att företagare har blivit mer medvetna om stressen och anser att den har ökat stämmer bättre med de anställdas uppfattning, vilket vi undersökt tidigare. Genom våra andra undersökningar ser vi att företagare och deras medarbetare ofta har olika uppfattningar om huruvida arbetssituationen påverkar stressnivån eller inte säger Kristina Ström Olsson Länsförsäkringars hälsostrateg.

När vi frågade företagarna för tre år sedan om de var oroliga för att någon av deras medarbetare skulle sjukskriva sig under det kommande året svarade en av fyra ”ja”. När vi nu ställer samma fråga är det färre företagare – en av fem – som oroar sig.

– När fler företagare anser att stressen ökat borde rimligtvis fler företagare oroa sig för de anställdas hälsa, eftersom ökad stress innebär ökad risk för sjukskrivning. Men en förklaring kan vara att företagare helt enkelt har ett annat fokus, säger Kristina och fortsätter:

Statistik från Försäkringskassans senaste rapport visar att inflödet av sjukskrivningarna till nästan 50 procent består av psykiatriska diagnoser.

– En särskild utmaning med sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, är att det finns en större risk för lång sjukskrivning jämfört med andra sjukskrivningsorsaker. Därför är tidiga och förebyggande insatser mycket värdefulla. Statistiken visar också att sjukskrivningarna ökat inom alla yrkesgrupper, branscher och regioner. Betydligt fler kvinnor än män är sjukskrivna men risken att bli sjuk på grund av psykisk ohälsa inom samma bransch är densamma mellan kvinnor och män.

Läs hela Hälsobarometern här

Om Hälsobarometern

Hälsobarometern visar bland annat vad svenska småföretagare anser om stress, om de är oroliga för sjukskrivning och hur de själva gör för att hantera dessa. Hälsobarometern bygger på en undersökning genomförd med hjälp av telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Frågeställningarna var:

  • Hur orolig är du för att dina medarbetare ska sjukskriva sig inom de kommande 12månaderna?
  • Hur hanterar du korttidssjukskrivningar på din arbetsplats, alltså sjukskrivningar på 1-14 dagar?
  • Hur hanterar du långtidssjukskrivningar på din arbetsplats, sjukskrivningar längre än 14 dagar?
  • I vilken grad upplever du att stressen bland dina medarbetare har ökat senaste året?
  • Har du som chef kompetens/verktyg att hantera...? Psykisk ohälsa/fysisk ohälsa hos dina medarbetare?
  • Hur har arbetsmiljöföreskrifterna hjälpt dig att ta ditt arbetsgivaransvar?
  • Vilka av följande förebyggande hälsoinsatser har du\ni på ert företag?

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41
Presskontakt, 08-588 41850 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden