Vilket skydd finns i barnförsäkringen om mitt barn diagnostiserats för autism?

Den hjälp du kan få via vår barnförsäkring när det gäller autism, eller andra neuropsykiatriska diagnoser (NPF diagnoser), är främst ersättning för den bestående funktionsnedsättningen som diagnosen kan innebära, upp till 19 % i ersättning för medicinsk invaliditet. 

Ersättning kan även lämnas med cirka 550 kronor per dag om barnet blir inskriven för vård på sjukhus och för kristerapi om barnet drabbas av en krisreaktion, med högst tio behandlingstillfällen hos psykolog.

Hjälpte det här svaret dig? 175 av 626 har fått hjälp av svaret