Vilka sjukdomar kan inte få ersättning för vid invaliditet?

I försäkringen finns inte möjlighet till ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet för: vissa sjukdomar i rörelseapparaten, medfödda missbildningar, psykiska sjukdomar och beteenden, ospecificerade hjärnsjukdomar som i leder till trötthetssyndrom, kroniskt smärttillstånd och dystoni.

Hjälpte det här svaret dig? 25 av 78 har fått hjälp av svaret