Organisation och ledning

Organisation och ledning

Fullmäktige - Våra ägares röst

Hos oss på Länsförsäkringar Stockholm är det kunderna som är ägare. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan.

De som sitter i fullmäktige företräder Länsförsäkringar Stockholms ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse. 

Länsförsäkringar Stockholm är i sin helhet ägt av försäkringstagarna. På bolagsstämman företräds försäkringstagarna av fullmäktige som är valda av försäkringstagarna själva. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen vara minst 50 stycken.

Så fungerar fullmäktige

Nominera till fullmäktige

Invalda i fullmäktige

Valberedning

Nominering till fullmäktige

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt ömsesidigt försäkringsbolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje år väljs in till fullmäktige.

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ och bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Fullmäktige representerar alla delägare och en av de viktigaste uppgifterna fullmäktige har är att välja bolagets styrelse, som i sin tur utser vd. 

Valet till fullmäktige sker i slutet av året under perioden 1 november till och med 30 november.

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

Du som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Stockholm kan fram till 30 september nominera dig själv eller en annan sakförsäkringskund som kandidat till fullmäktige.

Som fullmäktigeledamot är du en av de kunder som representerar våra ca 530 000 kunder i Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ.

När vi har fått din intresseanmälan tar valberedningen kontakt med dig senast i samband med att nomineringsperioden tar slut. Valberedningen bjuder in de kandidater de vill träffa för en intervju, för att sedan föreslå de nominerade för valet till fullmäktige.

Under perioden 1 november till och med 30 november presenterar valberedningens sina kandidater på hemsidan och kunder i Länsförsäkringar Stockholm har möjlighet att ta ställning till valberedningens förslag.

Har du några frågor om fullmäktige? Kontakta valberedningens ordförande Per Gustafsson på fullmaktige.stockholm@lansforsakringar.se.

Styrelse

Profilbild för Lennart Käll

Lennart Käll

Ordförande
Profilbild för Göran Almberg

Göran Almberg

vice ordförande
Profilbild för Henric Forsman

Henric Forsman

Styrelseledamot
Profilbild för Håkan Höijer

Håkan Höijer

Styrelseledamot
Profilbild för Ingrid Lindquist

Ingrid Lindquist

Styrelseledamot
Profilbild för Katarina Mohlin

Katarina Mohlin

Styrelseledamot
Profilbild för Sara Råsmar

Sara Råsmar

Styrelseledamot
Profilbild för Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

Styrelseledamot
Profilbild för Åsa Nelander

Åsa Nelander

Arbetstagarrepresentant
Profilbild för Liselotte Lilja

Liselotte Lilja

Arbetstagarrepresentant

Företagsledning

Profilbild för Charlotte Barnekow

Charlotte Barnekow

VD
Profilbild för Sarah Bucknell

Sarah Bucknell

Chef Försäkra & Digital Försäljning
Profilbild för Marie Öhman

Marie Öhman

Chef Skador och Skadeförebygg
Profilbild för Madeleine Hauk-Röst

Madeleine Hauk-Röst

Chef Juridik & Governance
Profilbild för Eva Marell

Eva Marell

CFO, Chef Ekonomi & Hållbarhet
Profilbild för Joel Voltaire

Joel Voltaire

Chef Utveckling & Strategi
Profilbild för Fredrik Ackinger

Fredrik Ackinger

Chef Bank & Liv
Profilbild för Roger W Björn

Roger W Björn

CIO
Profilbild för Baharan Hellström

Baharan Hellström

Chef HR

Länsförsäkringar Stockholm
Organisationsnummer 502002-6265
169 97 Solna
E-post: stockholm@lansforsakringar.se