Varför är i vissa fall inte priset sänkt på Pensionsplanens faktura?

När sjukförsäkringen ligger inom premieutrymmet placeras rabatten för sjukförsäkringen på ålderspensionen istället, det vill säga mer av inbetalningen går till sparandet.