Varför syns i vissa fall ingen skillnad i priset på Pensionsplanens faktura?

När sjukförsäkringen ligger inom premieutrymmet placeras rabatten för sjukförsäkringen på ålderspensionen istället, det vill säga mer av inbetalningen går till sparandet. När priset återgår till ordinarie pris går en större del av inbetalningen till sjukförsäkringen och därmed en mindre del till sparandet.