Vad kostar försäkringen?

Premien beror på ett flertal orsaker som t ex varuslag, emballage, transportmedel, transportavstånd m m. Stora volymer ger en lägre premie i och med att administrationskostnaden sjunker per premiekrona.

Premien för t ex maskingods i trälådor som transporteras per bil till eller från kontinenten ligger på ca 0,1 - 0,2% beroende på volym per år.

Motsvarande premie för containergods till eller från fjärran östern är kanske 0,3 - 0,6% av varuvärdet. Fartygstransporter är farligast och dyrast. Flygtransporter säkrast och billigast. Bil- och järnvägstransporter utgör en "mellanrisk". Bulktransporter med fartyg är vanligen betydligt billigare. I samtliga fall brukar dock premien ligga under 1% av varuvärdet. Detta kan jämföras med den handelsvinst som företaget gör.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 30 har fått hjälp av svaret