Vad innebär "fullt arbetsför?"

Intyg om fullt arbetsför används istället för att kräva in en hälsodeklaration från varje anställd. Det gör det smidigare och enklare att tackna försäkring och ansluta nyanställda till Friplanen.

Fullt arbetsför är den som uppfyller samtliga tre nedanstående krav:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, får inte eller har rätt till ersättning i samband med sjukdom eller olycksfall.
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande.
  • inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna (gäller inte koncept tiotaggare) .

Om fem eller fler individer ansluts till Friplanen kan de anslutas som fullt arbetsföra.

Hjälpte det här svaret dig? 12 av 39 har fått hjälp av svaret